HMS nummer 6 2008

HMS-magasinet har pålitelige lesere!

Tall presentert av Fagpressen viser stabile lesertall for HMS-magasinet. Hvert nummer av bladet leses av 50 000 personer.

Publisert

50 000 personer leser hvert nummer av HMS-magasinet, viser tall i en forbruker- og mediaundersøkelse presentert av Fagpressen på torsdag. Det er TNS Gallup som har sett på lesertallene for fagpressen i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden august 2007 til august 2008. 15 000 personer (respondenter) besvarte spørsmålene på et skriftlig spørreskjema de fikk tilsendt. Bladene ble presentert med logo, slik at gjenkjennelseseffekten skulle være stor.

Stabile lesertall

83 fagblader var med i undersøkelsen, som også omfatter aviser, tv, radio, ukeblader etc. Det generelt bildet viser at fagpresseblader har svært stabile lesertall. Grovt sett er det ingen store endringer i antall lesere av fagblader. Det er også små endringer i økning/nedgang i antall lesere av de 83 bladene som er målt, sammenlignet med samme undersøkelse i fjor. Du kan lese mer om undersøkelsen på Fagpressens nettsider.

"
Powered by Labrador CMS