Forkjølelse 1

Flere tusen får astma på jobben

Får du astma av jobben din, må du selv sørge for at sykdommen registreres som yrkessykdom. Hvis ikke kan du gå glipp av erstatning som du har krav på.

Publisert

I en artikkel som offentliggjøres i Tidsskrift for Den norske legeforening torsdag, konkluderer overlege Håkon Lasse Leira med at altfor få pasienter med astma registreres og meldes med yrkesrelatert sykdom. Han mener at en del av tilfellene kunne vært unngått hvis arbeidsgiver eller leger hadde tatt grep, skriver Aftenposten.

Har krav på yrkesskadeerstatning

- Dette er pasienter som har rettmessig krav på yrkesskadeerstatning. Bare en brøkdel får det, fordi astmaen ikke registreres som yrkessykdom. Leira jobber ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim, og mener at årsaken til underrapporteringen er at mange leger har for liten kunnskap om arbeidsmedisin.

I Norge har mer enn 200 000 voksne diagnosen astma, noe som ifølge Leira er et lavt anslag. Rundt 15 prosent av disse har en hovedårsak i yrke. Mest utsatt er folk som jobber i aluminiumsindustrien, bakere, billakkerere, sveisere og platearbeidere, frisører, bønder, sykepleiere og renholdere. Dette er yrker med langtidseksponering for ulike typer støv, røyk, gass eller damp. (NTB)

Powered by Labrador CMS