Sykefraværssamtale 1

Snakker sykefraværet ned

Tallet på virksomheter som innkaller ansatte til sykefraværssamtaler, øker kraftig i Danmark. Bare utsikten til å bli innkalt til samtale, får tallet på sykemeldinger til å gå ned.

Publisert

Danske virksomheter kan spare mange millioner bare ved å ta en prat med de ansatte som forsømmer arbeidet, skriver Jyllands-Posten. Bare på ett år har antall virksomheter som benytter syke- og fraværssamtaler steget kraftig, fra 41 til 62 prosent. Dette viser en undersøkelse foretatt av foreningen for danske handels- og servicebedrifter, Dansk Erhverv.

Fravær og bonus

Det vanlige er at du må til samtale med sjefen dersom du har hatt ti fraværsdager i løpet av tre måneder. Samtidig lar virksomhetene sykefravær inngå som en del av beregningen for utbetaling av bonus.Den danske arbeidsledighetskassen for selvstendige, ASE, er blant de arbeidsplasser som på rekordtid har oppnådd store økonomiske resultater med sin fraværspolitikk. Ifølge personalsjef Lene Kahl Jørgensen har ASE i løpet av bare seks måneder fått tallet på sykedager blant de 230 ansatte ned med over 25 prosent.

Daglig fraværsprosent

I tillegg til utsiktene til å bli innkalt til samtale med sjefen, blir hver enkelt ansatt daglig opplyst om sin fraværsprosent på en elektronisk kalender. ASE hadde i fjor et gjennomsnittlig sykefravær på 20 prosent, og dette kostet bedriften rundt sju millioner kroner. Ifølge personalsjefen er målet i år at sykefraværet skal ned i 12 prosent. - Naturligvis er det fortsatt helt ok å sykmelde seg, og det dreier seg på ingen måte om å henge ut noen som er syke. Vi måler derfor våre ledere dels etter størrelsen på sykefraværet og dels etter en rekke faktorer for medarbeidertrivsel, sier Jørgensen.

Krav om legeerklæring

Ifølge Dansk Erhverv er fraværsstatistikker, syke- og fraværssamtaler og mulighet til å jobbe hjemmefra nå på danske bedrifters ti-på-topp-liste over tiltak for å få tallet på sykemeldinger ned. Men også det å kunne ta ut en feriedag på én dags varsel og krav om legeerklæring etter fire dagers fravær, har hatt en særlig nyttig effekt.- De gode erfaringene har fått et økende antall bedrifter til å innføre en sykefraværspolitikk, sier fagsjef Kira Brøndholt Johnson. Vi opplever for tiden en markant interesse blant ledere for å få opplæring i blant annet fraværssamtaler, fordi virksomhetene har sett den meget positive effekten av å få innblikk i hva fraværet skyldes, sier Brøndholt Johnson.(Jyllands-Posten)

Powered by Labrador CMS