trening, tredemølle, jogging (colourbox)

Mosjon ikke nok til å lindre angst og depresjon

Frivillig fysisk aktivitet synes ikke å minske angst og depresjon. Men fysisk aktivitet og angst/depresjon kan ha en genetisk sammenheng.

Publisert

Dette framgår av en artikkel i tidsskriftet Archives of General Psychiatry, som utgis av JAMA, Journal of the American Medical Association, melder nettstedet Fysioterapeuten.

Gjennom studier av kliniske grupper har forskere sett at regelmessig mosjon minsker angst- og depresjonssymptomer. Men det er uklart om denne effekten finnes i større befolkningsgrupper, eller om det er en tredje underliggende faktor som påvirker både fysisk aktivitet og risikoen for psykiske lidelser.

Den nye forskningsstudien viser at sammenhengen mellom fysisk aktivitet og angst- og depresjonssymptomer er liten og at felles genetiske faktorer er en like sannsynlig forklaring.

Forskerne understreker at dette ikke nødvendigvis betyr at fysisk aktivitet ikke har noen effekt på angst og depresjon, men at man trenger mer forskning for å finne ut hvilke mekanismer som ligger bak.

Kilde: Fysioterapeuten

"
Powered by Labrador CMS