colourbox_vind

Luft ut bli mer effektiv

Dersom mengden med frisk luft på kontoret fordobles, blir vi langt flinkere til å utføre arbeidsoppgaver, skriver ledernett.no. 

Publisert

Utluftning - eller mangelen på den - spiller altså en avgjørende rolle for hvordan vi jobber. Det konstaterer de koreanske forskerne Taeyung Kim og Changhyun Yoon i et nytt forsøk som ble presentert på verdens største inneklimakonferanse på Danmarks Tekniske Universitet forrige uke, skriver ingeniøren.dk.

Husker bedre

I et laboratorieforsøk med kontorarbeidere fikk testpersonene utført vesentlig mer arbeid dersom det ble tilført mye frisk luft: Kontorarbeid og huskeoppgaver gikk hele 10 til 20 prosent raskere for dem som fikk tilført frisk luft.

Kim og Yoon påpeker at danske myndigheter oppgir at ti liter frisk luft per sekund i et arbeidslokale er det som skal til. - Men at normen på de fleste arbeidsplasser bare er fem liter.

Bedre tross økt temperatur

På samme konferanse ble et lignende resultat lagt fram:

Japanske Thus Hanada har sammen med sine kolleger har gått mer grundig til verks for å kartlegge den friske luftas effekt på produktiviteten. De utførte en test på japanske kontorarbeidere, der de utstyrte kontorene med vifter som tilførte frisk luft. Samtidig økte de temperaturen som ellers ble holdt kunstig nede, fra 25 til 28 grader.

En slik temperaturøkning ville ellers ført til mindre effektivitet, men grunnet frisk luft som ble tilført av viftene, skjedde det motsatte.

Gjennom utregninger har forskerne kommet frem til at en bedre ventilasjon ville gitt en driftsbesparelse på 160 kroner kvadratmeteren årlig, fordi den ville ført til økt effektivitet blant de ansatte.

Historisk dårlig

Også svenske forskere har kommet frem til lignende resultater. De konkluderer med at kvaliteten på lufta innendørs er historisk lav, og skylder på at energibesparelseskampanjer har motivert folk til å redusere ventilasjonen for å holde på varmen, skriver ingeniøren.dk.

"
Powered by Labrador CMS