Lege på hjemmebesøk

Leger er mer ulykkelige enn andre

Ni år etter endt legeutdanning er legene mindre tilfreds med livet enn høyt utdannede jevnaldrende. Mer enn tre ganger så mange leger er misfornøyd med tilværelsen sammenlignet med andre.

Publisert

Fire år etter fullført legestudium er fire prosent av legene og to prosent av normalbefolkningen misfornøyde med livet sitt, melder NTB. Etter ni år har andelen misfornøyde leger steget til nesten sju prosent - mot to prosent blant jevngamle med tilsvarende høy utdanning.

Ikke bare tall

- Dette er ikke bare tall, men betyr noe både for legene og for pasientene. Det mest foruroligende er at andelen som ikke er fornøyd med livet, er nær doblet i løpet av fem år, sier førsteforfatter av studien Reidar Tyssen, som er psykiater og førsteamanuensis ved Institutt for medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo.

Spesiell yrkesgruppe

Mens antallet ulykkelige leger stiger med årene, blir det også flere som er mer fornøyd med tilværelsen enn det er i siste år av studiet.- Leger som gruppe ser ut til å være spesiell. Vi har tidligere vist at selvmordsraten også er høyere blant leger enn i normalbefolkningen og blant andre akademikere. Mye jobbing gjør det vanskelig å opprette et sosialt nettverk, og det er nok underkjent hvor tøft det er å jobbe over tid under sterkt press med svært syke mennesker, sier Tyssen til Dagens Medisin. (NTB)

Powered by Labrador CMS