Forretningskvinne på reise

Krever sikrere jobbreiser

Forretningsreisende stiller strengere krav til sin personlige sikkerhet på reisen enn før.

Publisert

Dette kommer fram i en ny trendundersøkelse reisebyråkjeden Berg-Hansen har utarbeidet for sine kunder, skriver aftenposten.no. " - Viktigst av alt er å gi folk på jobbreise en følelse av trygghet, og at det er noen som vet hvor de til enhver tid befinner seg, sier sjefen for Berg-Hansen, Per Arne Villadsen: - Vi lever i en generelt sett urolig verden, der situasjoner plutselig kan oppstå, og som det er nødvendig å ha en beredskap for. Dessuten han bedriftene fått større ansvar for å ivareta folks helse og sikkerhet, og dette gjelder selvsagt også på reiser. Da er det betryggende å vite at det er noen som vet hvor de ansatte oppholder seg til enhver tid, sier han til nettstedet.

Mer opptatt av sikkerhet

Villadsen trekker fram streikesituasjoner og dramatiske hendelser som eksempler på situasjoner der ansatte på reise har behov for støtte og hjelp. - Under siste bombeeksplosjon i London ble hele staben satt i arbeid med å få tak i alle våre kunder som vi visste oppholdt seg i byen, for å få gitt beskjed om den dramatiske hendelsen, men også hjelpe dem med å komme seg kjapt hjem, eller få byttet til et sikrere oppholdssted.

Flystreiker skaper problemer

En mer dagligdags hendelse er en flystreik, som kan skape kjempeproblemer for den som er ute. Raskt kan vi skaffe oss oversikt over hvem som kommer til å bli rammet, og hjelpe til før den som er på reise kommer i klemme. Villadsen merker godt at bedriftsledere er mer opptatt av denne type sikkerhetstenkning enn før, og byrået må stadig oftere trå til som hjelpe- og formidlingsinstans overfor bedrifter som har ansatte på reiser.(aftenposten.no)

"
Powered by Labrador CMS