Tokyo T-banen

Arbeidsliv som dreper

Mange japanske arbeidstakere jobber seg i hjel.

Publisert

Å stupe død om på jobben er blitt så vanlig i Japan at de har laget et eget ord for det: karoshi, skriver Aftenposten. Det finnes et karoshi nødnummer, karoshi selvhjelpsbøker og et offentlig vedtak som åpner for pengestøtte til enkene og barna etter funksjonærer (det er nesten alltid menn) som sliter seg helt ut og lider en tidlig karoshi i tjeneste for bedriften.

114 timer overtid

En kommunal etat ga 30. juni medhold til enken og barna til en 45 år gammel mann som døde i 2006. Mannen arbeidet som sjefingeniør hos bilprodusenten Toyota. Mens han jobbet med å organisere en verdensomspennende produksjon av hybridversjonen av Toyotas familiemodell Camry sedan (kombinert bensin- eller dieseldrevet og elektrisk drevet bil), arbeidet han dag og natt, også i helgene, og reiste ofte utenlands. Han kunne jobbe opp til 114 timer overtid i måneden - i de seks månedene før han døde av hjertesvikt hjemme i sin egen seng. Dødsårsaken var overarbeid, ifølge arbeidsetaten i Aichi-fylket på øya Honshu der Toyota har sitt hovedkvarter. Beslutningen åpner for utbetaling av yrkesskadeerstatning til de etterlatte.

Ubetalt overtid vanlig

Ubetalt overtid er rutine i fabrikker og kontorer i Japan. Hos Toyota var lange økter med kvalitetskontroll etter arbeidstid innarbeidet i bedriftskulturen. Dette arbeidet var frivillig, og ble ansett for å være en nøkkelfaktor bak selskapets suksess. Å delta i slike samlinger var viktig for en arbeidstakers utsikter til forfremmelse og høyere lønn. Toyota varslet i mai at de vil begynne å betale overtid til arbeidstakere som deltar i slike kvalitetskontroller, og selskapet vil samtidig forsøke å forbedre overvåkingen av de ansattes helse.

Uten arbeidstidslov

I flere tiår har japanske myndigheter forsøkt - og stort sett mislyktes - i å sette grenser for arbeidstid og overtid. Problemet med karoshi ble så påtrengende at fenomenet fikk sitt eget navn i vekstårene på slutten av 1970-tallet, da antallet japanske menn som arbeidet over 60 timer i uken, tok helt av. 30 år senere er overtidsreglene så uklare og vanskelige å håndheve at FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) har beskrevet Japan som et land uten lovbestemte grenser for arbeidstid. Konsekvensene viser seg ikke bare i antall døde og invalidiserte på grunn av overtidsjobbing, men også i selvmord som skyldes utmattelse som følge av arbeidet. Av de 2207 jobbrelaterte selvmord i 2007 var den vanligste årsaken (672 selvmord) overtidsarbeid, ifølge tall som myndighetene la fram i juni i år. (Aftenposten - The Washington Post)

Powered by Labrador CMS