IDCard_small
IDCard_small

Varsler kontroll av ID-kort

To måneder etter at kravet til id-kort på norske byggeplasser trådte i kraft, er det kun ustedt 5 000 id-kort. Nå varsler Arbeidstilsynet om kontroll.

Publisert

Totalt er det beregnet at 300 000 arbeidstakere i norsk bygg- og anleggsnæring omfattes av ordningen som forvaltes av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet oppfordrer nå alle aktører i næringen til raskt å starte søkeprosessen, skriver Byggenæringens Landsforening.

Les: ID-krav i bygg- og anleggsbransjen" Søknadsskjemaer på papir kan hentes på Arbeidstilsynets lokale tilsynskonor eller på Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo, eller bestilles via internett på www.byggekort.noI løpet av et par dager vil det være mulig å bestille standard bransjekort, som anbefales av BNL.

Pålegg kommer etter påske

Arbeidstilsynet oppfordrer nå alle aktører i næringen til å starte søkeprosessen umiddelbart.- Det er en utbredt misforståelse at kravet om id-kort ikke gjelder før til sommeren, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Hun oppfordrer alle i næringen til å starte søkeprossen.

Denne oppfordringen får støtte fra BNL.

- Det er viktig at bedriftene bestiller id-kort så raskt som mulig. Kravet om at man skal ha id-kort gjelder fra 1. januar, men med en overgangsperiode fram til 1. juli. De som ikke har skaffet seg id-kort innen denne tid, kan bli ilagt bøter, påpeker spesialrådgiver Arne Slettebøe i BNL.

Viktig med riktig registrering

Etter påske vil Arbeidstilsynets inspektører gi virksomhetene i bransjen pålegg om å starte søkeprosessen for å få id-kort.

Det er viktig at virksomhetene sørger for at de er riktig registrert i de ulike offentlige registre. Ukorrekt registrering fører til at man verken får bestilt eller utstedt id-kort. Arbeidstilsynet vil etter hvert skjerpe sanksjonsbruken overfor virksomheter der de ansatte mangler id-kort.

Powered by Labrador CMS