Støy på arbeidsplassen 1

Støy er en del av arbeidshverdagen

Støy og uro på jobben kan gi trøtthet og konsentrasjonsvansker. Især kolleger som skaper avbrudd i arbeidet, er et forstyrrende element på arbeidsplassen.

Publisert

Eksotiske mobilringetoner og støyende kontormaskiner er forstyrrende, men det som topper medarbeidernes hatlister når det gjelder forstyrreelser på arbeidsplassen, er kollegene. Dansker på jobb blir forstyrret av sine medarbeidere, viser en ny undersøkelse fra GN Netcom, som lager hodesett. Undersøkelsen er utarbeidet sammen med analysebyrået Enalyzer, skriver nettstedet business.dk.

Halvparten blir forstyrret av kolleger

Av 571 spurte i 275 danske virksomheter svarer halvparten at de føler seg forstyrret av kolleger som avbryter dem i arbeidet. 35 prosent svarer at de blir forstyrret av kolleger som snakker, mens 33 prosent blir distrahert av annen kontorstøy. Især åpne kontorlandskaper får kritikk for at medarbeiderne er støyplaget.- Problemet er ofte at jo mer støy det er i lokalene, jo høyere snakker folk, og så utvikler det seg til en negativ spiral, særlig hvis det ikke er tatt høyde for å dempe støyen, sier GN Netcoms danske country manager Søren Schønnemann.

Konsentrasjonsvansker

Støyen og de mange avbruddene er ikke bare kilde til irritasjon. Konsekvensen er også at uroen gir konsentrasjonsvansker, trøtthet og påvirker arbeidsinnsatsen så mye at medarbeiderne arbeider dårligere og langsommere. Noen reiser til og med hjem for å få ro til å arbeide, en løsning Eva Bjerrum, innovasjonssjef i den private forskningsinstitusjonen Alexandra Instituttet, synes er uholdbar. Hun mener dette er en flukt fra arbeidsplassen.

Uro og trøtthet

- Det å arbeide hjemme skal betraktes som en mulighet, for eksempel fordi du da kan arbeide på andre tidspunkter. Det kan være en fordel hvis du har små barn, eller hvis du skal gjennom en lang rapport som du kan konsentrere seg bedre om hjemme i sofaen, sier Bjerrum. Hun intervjuer og observerer folk i åpne kontorlandskaper og kan se at det er størst problemer med avbruddene i arbeidet når alle medarbeidere er plassert i ett arbeidsrom, som samtidig skal romme alle deres forskjellige arbeidsaktiviteter.

Arbeidsoppgaver i konflikt

- Det er ikke akseptabelt at noen snakker i telefonen eller samarbeider med andre kolleger mens andre må fordype seg i arbeidet. Problemet er at de ulke arbeidsoppgavene kommer i konflikt med hverandre. De som snakker i telefonen, må forsøke ikke å forstyrre sine kolleger. Da får kollegene ikke ro. Uansett hvor god vilje du har, og hvor mye hensyn du tar, vil det alltid være en utilfredsstillende arbeidssituasjon for alle parter. Likevel påpeker Bjerrum at et arbeidsrom nesten alltid vil være livlig.

Støy kan ikke unngås

- Det kan ikke unngås at telefoner ringer, kolleger går inn og ut, eller at noen vil drøfte en faglig problemstilling. Derfor er det stillheten som skal trekkes ut av rommet, sier hun, og tilføyer at på flere av de arbeidsplassene hun samarbeider med, er kontorinnredning løftet opp på et strategisk nivå i virksomheten.I den ideelle verden tar ledelsen nemlig utgangspunkt i virksomhetens strategi, verdier og arbeidsprosesser og skaper rom som støtter opp under medarbeidernes arbeidsbehov. Bjerrums forslag er en miks av åpne rom i forskjellige størrelser, kontorer eller biblioteker til fordypelse, spennende fellesrom, interne og eksterne møterom, trådløs og bærbar it og telefoni.

Stresset og sinte

Undersøkelsen viser også at problemet med støy og avbrudd er størst i bransjer som banker, forsikringsselskaper og andre finansielle institusjoner, men også it-bransjen og handelsvirksomheter har problemer med støy og avbrudd på jobben. Den personlige konsekvensen er ifølge Søren Schønnemann i GN Netcom at flere føler seg stresset, sinte og irriterte over at skulle håndtere deadlines og krevende sjefer, samtidig med at de forstyrres konstant. Spørsmålet er hva medarbeiderne som arbeider i et støyhelvete, kan gjøre. Kan man lage regler? - Nei, svarer Eva Bjerrum, som er motstander av ritualer og regler om at planter ikke må stå på bordet, at du setter opp skilt med at du ikke vil forstyrres, eller du forsøker å lage to meter høye skjermer for å avskjerme deg mot uroen blant kollegene.

Regler er en fallitterklæring

- Det er en fallitterklæring, for det er de sure som lager reglene, og så må de andre innrette seg etter dem. Det holder ikke på en arbeidsplass, for det betyr at folk begynner å forandre på atferden ved å begynne å snakke lavere og legge en demper på seg selv. Det er svært viktig at du kan være deg selv på jobben, og at du ikke er redd for å forstyrre de andre, sier hun.Hva gjør man hvis det er tilfelle?- I så fall handler det om at det psykiske arbeidsmiljø må forbedres. Kanskje er det nettopp kjernen i dette. Min erfaring viser at støy og avbrudd i virkeligheten ofte handler om manglende ledelsesansvar, og det påvirker naturlig nok det fysiske eller psykiske arbeidsmiljøet eller arbeidsoppfattelsen, lyder Bjerrums konklusjon.(business.dk)

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS