Arbeidsliv 2

Oslofolk mest fornøyd med arbeidsgiver

Norske arbeidstakere mer fornøyde enn i fjor. Oslofolk er mest fornøyd med arbeidsgiveren sin.

Publisert

Nordmenn flest trives på jobben. I Xtra personells årlige arbeidslivsundersøkelse svarer 56,9 prosent at de er fornøyd eller svært fornøyd med sin arbeidsgiver, mens kun 13.6 prosent sier de misfornøyd eller svært misfornøyd. Undersøkelsen viser også det er Oslofolk som er mest fornøyd, og at menn generelt er mer fornøyd enn kvinner.Funnene fremkommer i Xtra personells årlige arbeidslivsundersøkelse som analysebyrået Infact har utført for selskapet. 1062 personer i jobb er intervjuet i perioden 25-30.september 2008.

Én er en for mye

- Enhver misfornøyd medarbeider er i utgangspunktet en for mye, men den høye andelen fornøyde er likevel et sunnhetstegn for norsk arbeidsliv. Til tross for at årets undersøkelse er tatt opp i en periode hvor finanskrisen for alvor gjorde seg gjeldende, viser den at andelen fornøyde har økt fra 54,7 prosent i fjor til 56,9 prosent i år. Det er gledelig og viser forhåpentligvis en trend om at norske arbeidsgivere blir stadig flinkere til å skape trivsel og glede på arbeidsplassen og plassere riktig person på riktig jobb, sier adm. direktør Kristian Fæste i Xtra personell.

Flest fornøyd i Oslo

Oslo har den desidert høyeste andelen fornøyde eller svært fornøyde arbeidstakere (62,1 prosent), mens det sentrale østland (Hedmark og Oppland) har den laveste andelen fornøyde eller svært fornøyde arbeidstakere (51,4 prosent) og den desidert høyeste andelen misfornøyde eller svært misfornøyde arbeidstakere (16,9 prosent). Nord-Vestlandet (Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal) utmerker seg med at ingen gir uttrykk for at de svært misfornøyd med arbeidsgiveren sin. Også i Rogaland og Trøndelag er det en svært liten andel som er svært misfornøyd (henholdsvis 1,4 prosent og 1,7 prosent).

Flere valgmuligheter i hovedstaden

- Oslo utmerker seg særskilt positivt, blant annet også fordi andelen svært fornøyd har økt med over 10 prosentpoeng fra i fjor. En mulig forklaring på at Oslofolk generelt er mer fornøyd, kan være at den enkelte har flere valgmuligheter og således kanskje oftere er på riktig hylle i arbeidslivet enn andre steder hvor valgmulighetene kanskje er litt færre, sier Fæste.

Menn mer fornøyd enn kvinner

Undersøkelsen avslører også at andelen menn som er fornøyd er større enn blant kvinnene, 59 prosent mot 54,9 prosent. Samtidig er andelen misfornøyde menn noe høyere enn hos kvinnene (14,3 prosent mot 13 prosent). Videre forteller undersøkelsen at mens 57 prosent av dem som jobber i privat sektor sier de er fornøyd eller svært fornøyd, sier bare 44,9 prosent av de ansatte i offentlig sektor det samme. 17,7 prosent av dem som jobber i offentlig sektor, sier de er misfornøyd eller svært misfornøyd, mot bare 10,2 prosent i privat sektor. Det er særlig de ansatte i utdanning og forskning og helse og sosial som utmerker seg med høyest andel misfornøyde og lavest andel fornøyd.

Mest misnøye blant dem som jobber med mennesker

Paul Moxnes, professor i organisasjonspsykologi ved handelshøyskolen BI påpeker at arbeidstakere som arbeider innenfor det han kaller relasjonsbaserte yrker har større tilbøyelighet til å mistrives på jobben enn dem som arbeider innenfor mer produktorienterte yrker som for eksempel industriarbeidere og ingeniører. Xtra personells undersøkelse bekrefter dette.- Når folk primært jobber med andre mennesker, og ikke med døde gjenstander eller komponenter, blir det ofte flere konflikter. På læreværelset eller på sykehus har vi mer tid til å kommunisere og evaluere hverandre, også i et kritisk søkelys, enn dersom vi eksempelvis jobber i produksjonslinen på en fabrikk. Menneskelig samspill gir næring til konflikter og ergo også mer misnøye, sier Moxnes,- Undersøkelsen viser at vi er godt stykke på vei når det gjelder å øke trivselen i arbeidslivet, men at det samtidig ikke er noen grunn til å slippe opp på HMS-arbeidet verken i privat eller offentlig sektor, sier Fæste.Undersøkelsen er landsrepresentativ, og 1062 personer i jobb er intervjuet med Infacts automatiske telefonundersøkelse i perioden 25-30. september 2008.For nærmere informasjon, kontakt: Kristian Fæste, adm.direktør Xtra personell, tlf. 92014401.(Pressemelding fra Xtra personell)

Powered by Labrador CMS