Big Horn Steak House 1

Ny HMS-sertifisering på trappene

Norsk KvalitetsForum AS og AOF Norge ønsker å bidra til et bedre arbeidsliv og satser i fellesskap på HMS-sertifisering av små og mellomstore virksomheter.

Publisert

Det finnes i dag ingen offentlig norsk sertifiseringsordning for HMS, men Norsk KvalitetsForum AS og AOF Norge tilbyr nå en frivillig ordning for de virksomheter som ønsker dette. De tilbyr en årlig frivillig sertifisering som innebærer sjekk av at virksomheten holder seg innenfor gjeldende regelverk for HMS. I forbindelse med sertifiseringen gjennomgås hele internkontrollsystemet og rutiner som skal være på plass i forbindelse med dette. Blant annet vil alle arbeidsavtaler bli kontrollert, og vurdert i samsvar med regelverket.

Synliggjøres med oblat

Sertifiserte virksomheter blir årlig utstyrt med et nytt sertifikat og klistremerke (oblat), for å gjøre kunder og andre oppmerksomme på at dette er en bedrift som satser på å følge lover og forskrifter på området. Sertifiseringen innebærer at virksomheten dokumenterer et seriøst og aktivt arbeid med HMS i samarbeid mellom ansatte og ledelse og synliggjør dette som et kvalitetsstempel overfor kunder, leverandører og tilsynsmyndigheter.

Big Horn Steak House først ute

Den første bedriften som blir sertifisert, er Big Horn Steak House på Aker Brygge i Oslo. Restauranten vil med dette være en foregangsbedrift innenfor sin bransje. Samtlige ansatte vil også bruke ID-kort som et synlig bevis på at de har en lovlig arbeidsavtale.

Den offisielle overrekkelsen av sertifikat og oblat vil skje fredag 28. november kl. 12 hos Big Horn Steak House på Aker Brygge. Big Horn Steak House vil med dette vise at de satser seriøst på å skape en god og sikker arbeidsplass i samarbeid med de ansatte. AOF Norge er ekstern sertifisør for bedriften og Norsk KvalitetsForum AS gjennomgår dokumentasjonen og utsteder sertifikat.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Norsk KvalitetsForum ved Lars Olborg, tlf.: 920 54 145 eller Odd-Stene Møller, tlf.: 906 59 476. Du kan også kontakte AOF Norge ved Torgrim Kokaas, tlf.: 976 14 986 eller Erik Andresen, tlf.: 915 11 685.

Mer informasjon finner du også på nettstedene www.kvalitetsforum.no, www.hms-sertifisering.no, www.aof.no eller www.hms-portalen.no. (www.hms portalen.no)

"
Powered by Labrador CMS