Visualisering av god HMS 2

HMS som tegneserie for voksne

Sentrale aktører i byggenæringen har laget et opplæringsmateriell som bare består av tegninger. Formålet er å styrke det skadeforebyggende arbeidet ute på byggeplassene.

Publisert

- Visualisering av god HMS er det offisielle navnet på opplæringsmateriellet, opplyser Roar Skjetne fra Byggenæringens Landsforening (BNL) og Tom Ekeli fra Byggenæringens Forlag. Tegneserien er blitt utviklet i nært samarbeid mellom partene i byggenæringen og Arbeidstilsynet.

Selvforklarende tegninger

- Målet er å utvikle et stort antall selvforklarende tegninger om sikker og usikker atferd på en byggeplass. Vi er nå oppe i et antall på rundt 120 typiske arbeidssituasjoner som bygningsarbeidere vil kjenne seg igjen i, sier Ekeli. Han har vært prosjektleder for Visualisering av god HMS.

Nettsted for illustrasjoner

- Nettstedet www.byggarbeidsmiljo.no, som er utviklet i samband med Visualisering av god HMS, fungerer til dels uten at du kan norsk. Her vil du finne alle de 120 tegningene plassert i ulike kapitler, for eksempel under Arbeid i høyden, Atkomst, Verneutstyr m.m. Du kan finne svar på hva som er riktig verneutstyr for en bestemt arbeidsoperasjon, hvordan du bruker dette utstyret riktig o.l." - Det er også mulig å utvikle mer bransjerettet informasjon basert på tegningene, slik Betongelementforeningen og Asfaltentreprenørene har gjort. - Men nettstedet skal ikke være statisk, understreker Ekeli. Tanken er at det skal være enkelt å gi tilbakemeldinger på tegningene, og gjerne komme med forslag til forbedringer. Hver tegning skal visualisere bare ett forhold, én ting, for deretter å forsøke å få til kommunikasjon rundt hver enkelt arbeidssituasjon som er beskrevet.

Omfatter alle

- Vi tar sikte på å nå samtlige arbeidstakere ute på norske bygg- og arbeidsplasser. Der befinner det seg i dag et stadig økende antall fremmedspråklige arbeidstakere. Vi registrerer en overhyppighet av skader nettopp blant fremmedspråklige. De utgjør fem prosent av arbeidsstokken, men står faktisk for mellom ti og femten prosent av skadene.- Det er ingenting på våre byggeplasser som er verdt liv og helse, og dette er vårt bidrag til at folk skal komme like friske og raske hjem fra jobben som da de gikk dit, understreker Roar Skjetne og Tom Ekeli. Du kan lese mer om Visualisering av god HMS i siste nummer av HMS-magasinet.

Powered by Labrador CMS