Støy 1

Det støyer på arbeidsplassene

Det støyer ikke bare i industrien, men også på mange kontorer, ifølge en ny studie. Støy skal reduseres mest mulig, helst fjernes. Hørselsvern er bare en nødløsning.

Publisert

Støy er et problem på mange arbeidsplasser - i industrien, landbruket, på kontorer, restauranter, barer og konserthus, i trimlokaler, i førskoler og skoler. Uansett arbeidsplass er det viktig at vi hele tiden arbeider for att støyen reduseres eller helst fjernes helt og holdent, skriver det svenske nettstedet Arbetsmiljöupplysningen.

Støy skal fjernes"

All uønsket lyd kan kalles støy. Det kan være svake lyder som bare er forstyrrende, eller sterke lyder som er skadelige for hørselen. Toleransegrensen for støy varierer. Uansett skal støyen reduseres mest mulig. Hørselsvern er bare en nødløsning, det vil si noe vi kan ty til i siste rekke, når alle andre metoder for å fjerne støyen er blitt prøvd.

Påvirkning på kroppen

Støy kan være trøttende, stressende og påvirke prestasjonsevnen, men kan også gi reaksjoner som økt hjertefrekvens, høyere blodtrykk og utsondring av stresshormoner. Støyen kan også gjøre det vanskelig å snakke sammen og øke risikoen for ulykker fordi vi ikke hører viktige lyder. Dessuten kan det gi problemer med stemmen dersom du må heve røsten ofte. Forskere har også sett eksempler på at foster kan påvirkes av støy.

Støyskader

Sterke lyder kan føre til at hårcellene i det indre øret rammes av skader. Jo sterkere lyden er, desto kortere tid trengs for at en skade kan oppstå. Rett etter at du er blitt utsatt for en kraftig lyd, kan du få nedsatt hørsel og høre susing eller ringing i ørene. Hørselen tar seg som oftest opp igjen etter en tid, men om du utsettes for kraftige lyder på nytt, kan det hende at øret ikke klarer å lege seg igjen. Da oppstår risikoen for varig nedsatt hørsel.

Hørselspleie

Om støyen overstiger grenseverdiene, skal arbeidstakerne få tilgang til hørselsvern. Dessuten skal de få informasjon om risiko forbundet med støy. Arbeidstakere som utsettes for skadelige lydnivåer, skal også tilbys hørselskontroller med jevne intervaller.(Arbetsmiljöupplysningen)

"
Powered by Labrador CMS