Vold og trusler 1

Blir sparket og slått på jobb

137 000 arbeidstakere opplever vold eller trusler om vold på jobben en gang i måneden eller mer.

Publisert

Det er særlig kvinner i omsorgssektoren som er utsatt for vold på arbeidsplassen, melder nrk.no. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Trusler og vold

- Vi kan bli klort, slått, sparket, spyttet på, lugget, sier Tove Grønna, som jobber med demente. Det skjer ofte i stellesituasjoner der den demente ikke forstår hva som skjer, og der de prøver å komme seg ut av situasjonen, men blir stoppet, sier hun til nettstedet. Minst en gang i uken opplever Tove voldelige eller truende situasjoner på jobb. Hun er sjelden redd, men merker at det går inn på henne.

Kvinner mest utsatt"

Tove Grønna er langt fra alene, nær 140 000 arbeidstakere opplever vold eller trusler om vold på arbeid en eller flere ganger i måneden.- Det er et stort antall, og det er spesielt alvorlig for dem det gjelder, sier Steinar Aasnes, avdelingsdirektør ved Stami.- Vi ser jo at det er ulikt fordelt. Det er ansatte i kommunesektoren, sosionomer først og fremst, pleie- og omsorgsarbeidere og sykepleiere som oppgir dette og da vet vi jo også at dette i stor grad er en utfordring og et problem for kvinner.Mens det er åtte prosent kvinner som opplever dette på arbeidsplassen oppgir bare fire prosent av de spurte mennene at de opplever vold og trusler på jobb.(nrk.no)

"
Powered by Labrador CMS