Per-Yngve Monsen
Per-Yngve Monsen

Fritt Ords pris til varsler

Fritt Ords Pris for 2008 tildeles Per-Yngve Monsen som varslet om urettmessige faktureringer i norske Siemens knyttet til offentlige oppdrag.

Publisert

I en pressemelding fra Stiftelsen Fritt Ord heter det at Monsens varsling var berettiget idet konsernet har måttet tilbakebetale en sum på over 70 millioner som hadde vært overfakturert.

Ansattes ytringsfrihet er først i de senere år viet oppmerksomhet. Blant annet har Ytringsfrihetskommisjonen et eget underkapittel om det. Der påpekes det at dette er et område der lover, regler og etablerte normer for atferd lenge har vært så godt som fraværende, skriver journalisten.no.

Forpliktet til å varsle

" I Per-Yngve Monsens tilfelle var han ut fra selskapets etiske retningslinjer forpliktet til å varsle internt, hvilket han gjorde. Først da dette ikke førte fram, ble saken offentlig. Monsen gjorde altså det han var forpliktet til, og han fulgte reglene. Likevel ble det en stor personlig belastning. Per-Yngve Monsen ble født i 1964. Han er utdannet diplomøkonom ved Norges Handelshøyskole. Monsen ble ansatt som prosjektøkonom i Siemens Business Services AS i 2000. Året etter begynte han som divisjonsøkonom samme sted. Per-Yngve Monsen varslet første gang om overfakturering av produktsalg til Forsvaret i 2002. Han varslet fjerde og siste gang til Siemens AG i 2004. Det foreligger flere rettslige kjennelser i perioden 2004-2007. Tingrettens kjennelse fra 2005 ble rettskraftig i 2006, da Siemens trakk anken. Per-Yngve Monsen ble tilkjent erstatning.

Skrev bok

I dag arbeider Monsen som økonom i Oslo kommune. Han etablerte Explisit - Senter for ytringskompetanse i 2006. I år utga han boken Muldvarp i Siemens.Prisutdelingen finner sted i Oslo mandag 5. mai. Prisen er på 400 000 kroner, og med den følger Fritt Ord-statuetten signert Nils Aas.(journalisten.no)

"
Powered by Labrador CMS