Alkohol på jobb
Alkohol på jobb

Finnene vil overvåke alkoholmisbruk på jobb

Finland mangler lovhjemmel for alkotesting i arbeidslivet, selv om alkohol er et betydelig større problem enn narkotika på finske arbeidsplasser.

Publisert

Finland har behov for samme regler for alkotesting som for narkotesting i arbeidslivet, mener Martti Kairinen, professor i arbeidsrett vid Åbo universitet.

Narkotesting akseptert

En undersøkelse som Åbo universitet har utført på oppdrag av det finske arbeidsministeriet, viser at verken arbeidstakere eller arbeidsgivere ser narkotikatesting som problematisk. Narkotester foretas på en femtedel av finske arbeidsplasser, skriver Hofvudstadsbladet.

Alkoholproblem vanligere

Alkoholproblemene er derimot mye vanligere på de finske arbeidsplassene. Alkotester ble foretatt i to tredeler av de bedriftene og arbeidsplassene i kommunal sektor som deltok i undersøkelsen, og i under halvparten av arbeidsplassene i statsforvaltningen. Alkoholbruk på arbeidsplassen kunne føre til advarsler og oppsigelser.

Personvernet krenkes

Undersøkelsen viser også at det er vanskelig å overvåke at personvernet ikke krenkes på arbeidsplassene, på grunn av at lovgivningen på området er vanskelig å tolke. Loven, som trådde i kraft i Finland for tre år siden, regulerer i tillegg til narkotesting blant annet bruk av overvåkingskamera og retten til å åpne posten til arbeidstakere som ikke er på jobb.

Ulovlig kameraovervåking

Det problematiske er at arbeidsgiver ikke alltid informerer arbeidstakerne om at det er installert kamera. I en del av tilfellene oppgis det overvåkingskamera var installert på omkledningsrom, til tross for at dette ikke er tillatt.I undersøkelsen deltok representanter for 450 finske arbeidsplasser. (FNB- Hofvudstadsbladet)

Powered by Labrador CMS