Vannkran cb847246

Vannverk refses

202 vannverk i Norge refses av Mattilsynet. 27 befinner seg på en verstingliste.

Publisert

Mattilsynet har kontrollert 357 vannverk i Norge i tidsrommet oktober 2006 til mars i år. To ble stengt, mens 202 fikk varsel om å utbedre mangler.

Mattilsynet har også laget ei såkalt verstingliste over vannverk som mangler to hygieniske barrierer, hvorav den ene virker desinfiserende.

Direktør Einar Melheim i NORVAR (Norsk vann og avløp) mener at drikkevannet i Norge har fått et ufortjent dårlig rykte.

- Selvsagt må vannverksbransjen, som alle andre bransjer, stadig forbedre seg i takt med nye utfordringer og ny kunnskap. Samtidig er det viktig å kunne se at vi har et svært godt utgangspunkt, sier Melheim i en pressemelding.

Han opplyser at norsk vannforsyning er blant de beste i verden, med nok vann til alle og med gjennomgående god kvalitet.

- Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) fikk hele 99 prosent av innbyggerne, som er tilknyttet kommunale vannverk, tilfredsstillende hygienisk kvalitet på vannet i 2006. Disse tallene har i liten grad kommet fram i media, sier Melheim.

NORVAR har utarbeidet en tiltaksplan for å sikre en god norsk vannforsyning. Mange av tiltakene er allerede under gjennomføring. Vannforsyningsbransjen krever nå at Mattilsynet må bruke de 32 millionene som kreves inn fra vannverkene til målrettet forebedringsarbeide i samarbeid med bransjen.

Kilde: Vannverk refses (Telemark Arbeiderblad)

"
Powered by Labrador CMS