Seniorpolitikk

Ti gode råd for å holde på seniorene

Det danske magasinet Arbejdsmiljø har utarbeidet ti gode råd for hvordan bedrifter og virksomheter kan holde på og tiltrekke seg seniorer i arbeidslivet.

Publisert

1. Gjør seniorområdet til en del av den samlede personalpolitikken. Det sender et signal om at virksomheten interesserer seg for alle medarbeiderne. Og det gjør det lettere for seniorene å identifisere seg med virksomheten.

2. Bekjemp fordommer og aldersdiskriminering.Seniorer er ikke nødvendigvis mindre produktive enn andre. Bekjemp derfor ubegrunnede fordommer om hva seniorer kan og vil klare.

3. Tilrettelegg arbeidet etter den enkelte medarbeiders evner, ønsker og behov.

Vi blir ikke mindre forskjellige med alderen. Ta hensyn til seniorenes forskjellige fysiske og psykiske kapasitet.

4. Gi plass til å endre arbeidets omfang, intensitet og innhold.

Det er med på å fastholde seniorenes tilknytning til virksomheten og forebygge sykefravær.

5. Gi alle medarbeidere spennende og utviklende oppgaver.

Rutineoppgaver kan lett oppleves som et signal om at virksomheten mener at det er på tide å gå ut av arbeidslivet.

6. Utnytt mulighetene til å la unge og seniorer arbeide sammen.

Det er ofte produktivt å dra veksler på seniormedarbeidernes tause kunnskaper om hvordan konkrete oppgaver best løses i praksis. Og den enkelte seniormedarbeider opplever at han eller hun blir verdsatt.

7. La seniormedarbeiderne stå for opplæringen av nye, yngre medarbeidere. Mentorordninger, der seniorene gir sine kunnskaper og erfaringer videre til nye medarbeidere, er med på å sikre at virksomhetens kompetanse og kultur bevares.

8. Start tidlig med seniorsamtaler.

Allerede ved 45-50-årsalderen begynner mange å overveie når de skal trekke seg tilbake. Start derfor tidlig med å samtale med medarbeiderne om deres ønsker for fremtiden.

9. Vis at du anerkjenner og verdsetter seniorenes arbeidsinnsats.

Ros og anerkjennelse betyr mye for om seniormedarbeiderne velger å gå av eller bli et par år til.

10. Skap mulighet for en gradvis overgang fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse.

Det kan for eksempel være gjennom en seniorklubb, der du kan inngå avtaler om arbeidslivets siste år og hente hjelp til å planlegge en verdig overgang til pensjonisttilværelsen(Kilder: Arbejdsmiljø og Beskæftigelsesministeriets kampanje: Et par år ekstra gjør en forskel).

Powered by Labrador CMS