Bygningsarbeider

Sykefraværet ned i industrien

Sykefraværet i 2. kvartal 2007 i Norsk Industris medlemsbedrifter viser en nedgang på hele 10,1 prosent i løpet av bare ett år. I gjennomsnitt var sykefraværet i industrien i 2. kvartal 2007 under fem prosent.

Publisert

- Nok en gang har industrien dokumentert at det er fullt mulig å redusere sykefraværet betydelig gjennom hardt og systematisk arbeid på arbeidsplassene, sier adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Halvering er mulig

Norsk Industri mener sykefraværet kan halveres fra dagens nivå på mellom 4,5 og 5 prosent, men da må sykelønnsordningen fredes. - Både denne regjeringen og kommende regjeringer vil tjene mest på å la dagens sykelønnsordning ligge fast, slik at alle parter, inkludert regjeringen selv, kan konsentrere seg om andre virkemidler. Noe som må til for å få ned sykefraværet totalt sett.

Tror ikke på ikke tilbakeslag

Stein Lier-Hansen frykter ikke tilbakeslag:- Vi er trygge på at vi har snudd trenden med stigende fravær som vi hadde for et drøyt år siden. (Norsk Industri)

Powered by Labrador CMS