Stress

- Stressmestring gir en bedre hverdag

Er du stresset, så er kanskje et stressmestringskurs noe for deg. Det gir mer tilfredse arbeidstakere som takler hverdagen bedre.

Publisert

Det er mange fordeler ved å lære å takle stress. Først og fremst lærer du knep som gjør at du takler hverdagen litt annerledes enn du bruker å gjøre og bedrifter kan spare penger på å ha færre sykemeldinger blant de ansatte.

En kontinuerlig prosessStressmestring er en prosess som pågår hele tiden, forteller Liv Bekkesletten ved HMS Øst. Hun har utdanning i forebyggende helsearbeid fra Høgskolen i Vestfold. - Kursene i stressmestring skal lære mennesker å kjenne seg selv. Vi skal bli bevisst på jeget. Deltakerne kan bli bedre kjent med følelser, muligheter og plager hos seg selv. Det gir deltakeren sjansen til å endre automatiserte tankerekker, forteller Liv.

KursinnholdKurset veksler mellom teori, individuelle oppgaver, arbeid to og to eller i plenum. Hun forteller de blant annet bruker tegning, skriving, fantasireiser, avspenning og oppmerksomhetsøvelser.

- Det er viktig å presisere at alt er invitasjoner. Vi skal lære å lytte til kroppens varselklokker og vite hva vi kan gjøre når de ringer. Poenget er å bryte en vane før du blir sykemeldt, fastslår Liv.

Type stressDet finnes mange forskjellige typer stress, både positive og negative.- Negativt stress er for eksempel andres ønsker og behov som vi ikke kan oppfylle. Det finnes helhetlig stress, stress som er en naturlig del av hverdagen og stress som kan utvikle sykdommer, sier Bekkesletten.

Hun forteller at HMS Øst sine kunder kommer fra offentlig og privat sektor. De har 400 bedrifter i Hedmark og Oppland, og i møter med dem legger de frem handlingsplaner. Tilrettelegging - Hva ønsker arbeidslivet? Vi jobber for tilrettelegge kurs for bedriftene slik at de får det de er ute etter. Et annet tilbud vi har er livsstyrketrening, som stressmestring er en del av. Det er et lengre og mer grundig kurs.

Les artikkel om livsstyrketrening her

" Bekkesletten tror denne type kurs blir mer og mer aktuelt for bedrifter. - Stressfaktorene i arbeidslivet er høy og krav og forventninger bare øker. Men behovet for antall kurs er individuelt, noen har kanskje behov for en repetisjon, sier Bekkesletten.

En samling tar vanligvis 2,5 til 3 timer, alt etter hva bedriftene ønsker. I HMS Øst er de fem som jobber med stressmestring og livsstyrkekurs.

TemaeneEksempler på tema på et stressmestringskurs er: Hvis kroppen kunne snakke, styrking av egen indre stemme, videreføring av egen indre stemme og hva trenger jeg?- Alle trenger glede, humor og latter i hverdagen, sier Liv.

Powered by Labrador CMS