Gamling AFP cb853292

Regjeringen støtter fortsatt AFP-ordningen

Men ordningen må innrettes annerledes enn i dag, ifølge statsminister Jens Stoltenberg. Ennå er det derfor usikkert hvordan AFP vil fungere i fremtiden.

Publisert

- Regjeringen er garantist for en god AFP-ordning, uttalte Jens Stoltenberg under et besøk hos Fellesforbundets landsmøte i Oslo.

- De som er slitne etter mange år i arbeidslivet skal være trygge på at de kan gå av med verdighet og ha økonomisk trygghet, sa han i sin tale til landsmøtet.

Stoltenberg viet mye av sin tale på Fellesforbundets landsmøte til debatten om AFP. Han var opptatt av å forsikre tilhørerne om at regjeringen og fagbevegelsen er på lag i spørsmålet om tidligpensjonsordningen i den nye pensjonsmodellen.

- Vi trenger en løsning som sikrer sliterne. Det står vi samlet om. Folk som har stått i jobb i mange år og som kjenner at kroppen er sliten, skal få gå av ved 62 år og med en pensjon som sikrer dem økonomisk og som gir trygghet for alderdommen. Regjeringen er garantist for dette. Samtidig må de som står lenger i jobb få noe igjen for det, understreket statsministeren.

- Framtidens AFP-utbetaling skal sikre sliterne en verdig avgang, men vi må innrette den annerledes enn i dag, når folketrygden skal med i regnestykket fra fylte 62 år og alle skal kunne benytte ordningen med tidligpensjon. Dette skal vi lage den endelige utformingen på i utvalget med partene som ledes av arbeidsministeren, sa han.

Statsministeren vektla også at utfordringen med sliterne må møtes med forebygging.

Les mer: Regjeringen fortsatt garantist for en god AFP-ordning (Arbeiderpartiet)

"
Powered by Labrador CMS