glade-arbeidstakere-colourbox

Nordmenn trives best på jobben

Hele 90 prosent av danske og norske arbeidstakere sider at de er fornøyd med forholdene på jobben. Like bak kommer engelskmenn og sveitsere. Tyrkerne ligger helt på bunnen når det gjelder trivsel på jobben

Publisert

Dette viser en ny undersøkelsen gjort av EU-instituttet Eurofound i Dublin som jevnlig undersøker arbeidsforholdene i EU-landene, i tillegg til Norge og Sveits, melder Rogalands Avis.

Viktig med trygghet Bjørn Erikson, leder for LOs arbeidsmiljøavdeling, sier til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) at undersøkelsen bekrefter verdien av den samarbeidsmodellen norsk arbeidsliv er tuftet på.

- Vi ser av grunnlagsmaterialet for undersøkelsen at ansettelsestrygghet er en sterk indikator på trivsel. Det samme gjelder gode sosiale relasjoner på jobben og følelse av samhørighet og innflytelse i organisasjonen. Dette står sterkt i norsk arbeidsliv, ikke minst takket være fagbevegelsens innsats. Det er selvsagt også bakgrunnen for at LO kjemper en kontinuerlig kamp mot dem som vil svekke Arbeidsmiljøloven, blant annet ansettelsesvernet, sier Erikson.

Fritid spiller inn Det står ikke så dårlig til i andre europeiske land, selv om Norge og Danmark ligger på trivselstoppen. Arbeidstakere i Europa trives stort sett godt i jobbene sine. Gjennomsnittlig svarer over 80 prosent at de er fornøyd med arbeidsforholdene.

Instituttet har også spurt arbeidstakerne om de er fornøyd med balansen mellom arbeid og fritid.

Norge ligger helt på toppen der også, etterfulgt av Østerrike, Danmark og Sveits. I Hellas og Tyrkia er arbeidstakerne mest misfornøyde, men det har sannsynligvis sammenheng med lengden på arbeidstiden, skriver bladet Arbeidsmiljø.

Halvparten av de som jobber mer enn 48 timer i uken mener at de jobber for mye i forhold til fritiden. Høyt tempo

Undersøkelsen avdekker også at arbeidsintensiteten har økt de siste årene. I 1990 svarte 19 prosent av de spurte at de måtte arbeide i et høyt tempo gjennom hele arbeidsdagen. Nå er det 26 prosent av arbeidstakerne som opplever det slik, melder ANB.

Kilde: Nettavisen

Powered by Labrador CMS