Kvinnelig-sjef clbx.com

Nå er det bevist: Kvinner er best

Stor undersøkelse viser at bedrifter ledet av kvinner går bedre. I snitt er lønnsomheten i bedrifter med kvinnelige ledere ti prosent høyere enn i bedrifter som ledes av menn.

Publisert

Det er en stor, finsk undersøkelse som avdekker forskjellen, skriver den svenske avisen Dagens Nyheter. Undersøkelsen ble utført av den finske næringslivs-organisasjonen EVA. Den omfatter alle bedrifter i landet med mer enn ti ansatte. Det betyr at rundt 14.000 bedrifter er representert.

Lønnsomme bedrifter satser på kvinner Rapporten slår fast at det lønner seg for bedriftene å satse på kvinners karrierer. Forskerne som står bak rapporten, forklarer kvinneledernes suksess med at det er de best utdannede og mest ambisiøse kvinnene som gjør karriere i næringslivet.

De har også et større behov for å vise hva de står for.

Forskerne konkluderer også med at det er i hovedsak bare de lønnsomme foretakene som satser på å ansette kvinnelige ledere.

Tar mindre risiko

Psykolog og organisasjonskonsulent Marit Mogstad sier det er mange forklaringer på at kvinnelige ledere ser ut til å gjøre det bra i arbeidslivet.

- Vi vet statistisk sett at kvinnelige gründere går sjeldnere konkurs enn mannlige gründere, sier hun.

- Det ser ut som en del kvinner tar mindre risiko, låner mindre, har mindre gjeld, og satser på solide bedrifter.

Slik øker du lønnen

En annen faktor er at mange kvinner har mindre bedrifter, med færre ansatte. Mogstad støtter seg til rapportens egen hypotese om at det stort sett bare er de dyktigste kvinnene som velger å satse på toppstillinger i næringslivet.

- Det er nok lengre mellom dårlige kvinnelige ledere, enn mellom mannlige ledere, sier hun.

Kilde: ABC nyheter

Powered by Labrador CMS