Nakkesmerter_dame_cbox

Kvinner blir mer syke av jobben

Flere kvinner enn menn har yrkesrelaterte helseplager. De vanligste plagene er smerter i nakke, skuldre og øvre del av ryggen.

Publisert

Statistisk sentralbyrås (SSB) Levekårsundersøkelse for 2006 viser at fysiske helseplager som skyldes arbeid stiger med økende alder, og det er flere kvinner enn menn som oppgir slike plager. De vanligste er smerter i nakke, skuldre og øvre del av ryggen. Over en av ti oppgir å ha denne type smerter og mener det helt eller delvis skyldes arbeidet. Undersøkelsen viser også at nær en tredel av alle sysselsatte, både unge og eldre, føler seg fysisk utmatta når de kommer hjem fra jobben.

Færre lider av inneklimaet

Videre viser undersøkelsen at folk stort sett ikke har problematisk fysisk arbeidsmiljø. Dette har vært stabilt helt fra 1989. Et unntak har vært at ganske mange har oppgitt at de har vært utsatt for dårlig inneklima. Den nye undersøkelsen viser at færre opplever dette som et problem nå enn tidligere.

Problemer med det ergonomiske arbeidsmiljøet er ganske utbredt, og dette har vært stabilt siden 1996. Ergonomisk arbeidsmiljø handler blant annet om om ansatte må stå eller gå mesteparten av arbeidsdagen, sitte på huk eller stå på kne, arbeide i stillinger som belaster ryggen og løfte tungt daglig.

Mye gåing og ståing

Undersøkelsen viser at over halvparten av alle sysselsatte står eller går i mesteparten av arbeidstida, og 38 prosent arbeider med gjentatte og ensidige bevegelser mesteparten av tida. 21 prosent oppgir at de har stor risiko for belastningsskader i arbeidet sitt, og det er flere kvinner enn menn som oppgir dette.Kilde: Online Helserevyen

Powered by Labrador CMS