Verneombud Bygg og anlegg

Erfaringer med regionale verneombud

Bygg- og anleggsbransjen har en ordning med regionale verneombud. Formålet er å bidra til at sikkerhets-, helse og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Publisert

Econ har undersøkt hvordan denne ordningen fungerer. Inntrykket er at de regionale verneombudene gjør en viktig jobb for å bedre HMS-standarden og forebygge ulykker og skader i bygge- og anleggsbransjen. Samtidig har ordningen et forbedringspotensial på enkelte områder.Du kan lese hele rapporten ved å klikke deg inn på:

http://www.regjeringen.no/Upload/AID/publikasjoner/rapporter_og_planer/2007/R2007_regionale_verneombud.pdf

"
Powered by Labrador CMS