Sykefravær

Danskene har rekordhøyt sykefravær

Arbeidsmiljøet i Danmark må forbedres. Ellers kan sykefravær koste danskene 14 milliarder kroner.

Publisert

Det er faktisk flere sykmeldte enn arbeidsløse i Danmark, skriver Politiken på sitt nettsted. I annet kvartal i år var mer enn 92 000 danske arbeidstakere sykmeldte. Det er en stigning på 13 000 på ett år - nesten 17 prosent.

Skriker etter mer arbeidskraft

Den markante stigningen kommer samtidig med at kommunene skriker etter medarbeidere til å pleie eldre, undervise og passe barn. Industrien har måttet avvise ordre for milliarder av kroner, fordi virksomhetene ikke har folk til å dekke etterspørselen. I løpet av de siste månedene har arbeidsløsheten krøpet ned på ca. 90 000, så det er vanskelig for virksomhetene å rekruttere folk.

Sitronen presses

- Mangelen på medarbeidere er kanskje en av forklaringene på at folk bukker under. Sitronen blir presset hardere. Det er kanskje kommet noen svake grupper på arbeidsmarkedet. Dette er grupper som er mer tilbøyelige til å bli syke, sier økonom Jes Vilhelmsen fra Arbeiderbevægelsens Erhvervsråd, som har utarbeidet tallene på basis av tall fra blant annet det kommunale danske dataselskapet KMD.

Dyrt for staten

Hvis utviklingen fortsetter i annet halvår av i år, vil kommunene i 2007 komme til å bruke en milliard kroner mer i sykepenger enn i 2006. Til sammen vil staten og kommunene bruke i nærheten av 14 milliarder kroner på syke arbeidstakere.

Penger til syke istedenfor til eldre

- Det er to meget uheldige effekter ved et stigende sykefravær. For det første blir mangelen på medarbeidere enda mer overhengende, og for det andre må kommunene bruke penger på syke medarbeidere i stedet for bedre service til eldre, skoler, helse, barnehage og så videre, sier Jes Vilhelmsen.

Flere langtidssyke

Tallene avslører også en stor stigning i langtidssyke. I annet kvartal i 2006 hadde rundt 10 000 dansker vært sykmeldt i mer enn et år, og tallet er nå steget til over 14 000 langtidssykemeldte.

Stigende fravær

Det finnes ikke noen samlet statistikk over antallet syke, blant annet fordi den enkelte arbeidsgiver skal betale lønn for sykefravær de første 15 dagene, men det stigende sykefraværet i Danmark understrekes av en felles fraværsstatistikk fra kommunene. Den viser at det gjennomsnittlige fraværet i kommunene og regionene har steget fra 12,2 dager pr. medarbeider i 2005 til 13,3 dager i 2006. Sykefraværet har altså steget med nesten 10 prosent fra 2005 til 2006 blant ca. en halv million ansatte.(Politiken)

Powered by Labrador CMS