Arbeidsinnvandrer

Vil ha informasjonspakke til arbeidsinnvandrere

Arbeidsgiverforeningen Spekter har sammen med LO Stat sendt et forslag til statsråd Bjarne Håkon Hanssen om å utarbeide en egen informasjonspakke til arbeidsinnvandrere. Pakken skal også inneholde de viktigste HMS-reglene.

Publisert

Informasjonen skal arbeidsinnvandrere som kommer til Norge få utdelt når de får sin arbeidstillatelse, melder nettstedet spekter.no.

Mottar ikke informasjon i dag

Arbeidsinnvandrere mottar ikke i dag obligatorisk informasjon fra norske myndigheter om rettigheter, plikter og normer i arbeidslivet, etter det Spekter kjenner til. Dette er bakgrunnen for at Spekter og LO Stat har henvendt seg til statsråden med innspill til en informasjonspakke for utenlandsk arbeidskraft.

Brosjyrer på alle aktuell språk

Konkret foreslår organisasjonene at det utarbeides brosjyrer på alle relevante språk som informerer om hva som anses som normal praksis i norsk arbeidsliv. På denne måten kan arbeidsinnvandrere enkelt orientere seg om hva som er rett og gal atferd i det norske arbeidslivet, og hvilke konsekvenser manglende etterfølgelse vil få.

Skal være obligatorisk informasjon

Informasjonen bør være obligatorisk og gis automatisk til arbeidsinnvandrere når de får sin arbeidstillatelse. Informasjonen kan også deles ut på arbeidsplassene, for eksempel av Arbeidstilsynet.

I informasjonsmateriellet bør arbeidsinnvandrerne få kunnskap om forhold som:

* Regler for arbeids- og oppholdstillatelse.* Personskatt.* Personnummer for utenlandske arbeidstakere.* Arbeidsgivers forpliktelser i form av skatter og avgifter.* Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.* Innholdet i en arbeidsavtale (spesielt lønnsforhold og arbeidstid). * De viktigste HMS-reglene.* Arbeidstilsynets oppgaver.* Yrkesskadeforsikringer og andre pensjons- og forsikringsforhold.* Medlemskap og rettigheter i norske velferdsordninger.* Vedtak om tariffavtaler.Spekter og LO Stat mener dette er et enkelt tiltak som vil være med på å sikre en mer anstendig arbeidsinnvandring til Norge. (spekter.no)

"
Powered by Labrador CMS