Databriller

Mange trenger databriller på jobben

Over en halv million nordmenn over 40 år tilbringer mesteparten av arbeidsdagen foran en pc. Mange av disse trenger databriller, i tillegg til vanlige lesebriller, skriver Newswire.

Publisert

Trøtthet på jobb, svie i øynene, hodepine og stiv nakke kan være symptomer på at alt ikke er som det skal være med synet. Ofte er årsaken all tiden vi tilbringer foran en skjerm, uten å bruke riktige briller. - De fleste mennesker blir langsynte i 40-45-årsalderen, og da begynner behovet for lesebriller å melde seg. Men de passer som regel ikke når du ser på en pc-skjerm, sier professor Gunnar Horgen ved Avdeling for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud.

Lesebriller er ikke databriller

Årsaken er at vanlige lesebriller er beregnet på avstander på rundt 40 centimeter, mens spesialtilpassede databriller tar høyde for at skjermen står opptil dobbelt så langt unna.

Arbeidsgiver betaler

Professor Horgen har forsket på helseplager knyttet til skjermarbeid i flere år, og han sier problemene er økende ettersom stadig flere tilbringer mer tid foran en pc, både på jobb og hjemme.- Vi vet at mellom 30-60 prosent av alle som jobber foran en pc, til tider føler ubehag i form av svie i øynene og tretthet. Det betyr ikke nødvendigvis at du trenger briller, men de fleste over 45 år gjør det. Horgen sier at mange har behov for databriller, og mange som trenger det, har ikke skaffet seg slike briller. - Arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at ansatte som jobber mye foran en pc-skjerm, og som for eksempel får problemer med syn eller unormal tretthet, får tatt synsundersøkelse hos optiker. Arbeidsgiver skal betale for undersøkelsen. Forutsetningen for å få det dekket slike briller, er at databrillen er forskjellig fra de brillene du bruker ellers og hjemme, slik som lesebriller. Databrillen skal altså være tilpasset for å se skarpt ved skjermarbeid. Dette er hjemlet i Arbeidsmiljølovens forskrift om arbeid ved dataskjerm.

Mye usikkerhet

- Vi har inntrykk av at det er mange som ikke kjenner til denne ordningen. Kunnskapene er dårlige i små bedrifter, mens de fleste større bedriftene nå har fått på plass ordninger for dette, sier leder Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund. Haugo mener det også er mange arbeidstakere som ikke kjenner sine rettigheter.- Mange er nok også usikre på hvor stort beløp de kan få refundert, og om hvilke typer briller dette gjelder.Flere optikerkjeder har avtaler med arbeidsgivere om tilrettelegging og informasjon om ordningen.- Kjenner ikke arbeidsgiver til ordningen, kan du henvende deg til nærmeste optiker for å få vite mer om reglene, sier Hans Torvald Haugo. (Newswire)

Powered by Labrador CMS