overvekt

Kontorister slankere enn kroppsarbeidere

Overvekt er et større og mer utbredt problem blant kroppsarbeidere enn blant kontorister og andre med mer stillesittende yrker. Årsakene er å finne i forskjeller i livsstil.

Publisert

Arbeidslivet kommer til å få merke at fedmeepidemien er her for fullt, skriver ledernett.no. Blant 40-45-åringene er det dobbelt så mange overvektige nå som i 1984, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Les også: Ser ned på overvektige medarbeidere

- Vi anslår at 600 000 nordmenn er fete. 60 000 av dem har sykelig overvekt, sier lege og spesialist i arbeidsmedisin, Randi Størdal Lund ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst til Newswire.

- Dette gjenspeiles naturlig nok i arbeidslivet, som kommer til å merke utfordringene i årene som kommer, understreker Lund.

Utdanning og livsstil

Sykelig overvekt er ikke ujevnt fordelt mellom yrkesgrupper. Paradoksalt nok er fedmeproblemet størst blant dem som bruker kroppen på jobben. Kontorister er derimot slankest, selv om overvektproblemet øker i alle samfunnslag.

Folk med kontorjobber har oftere høyere utdanning. De trener mer, spiser sunnere og har bedre helsevaner enn arbeidstakere med tungt kroppsarbeid.

Stress og slit

Både norske og utenlandske studier viser større forekomst av fedme og sykelig overvekt blant kroppsarbeidere. Det gjelder særlig for menn.

- Noen av disse opplever slitsomme arbeidsdager med stress og ugunstige matvaner. De får lite overskudd til fysisk aktivitet på fritiden og ender ofte i godstolen foran fjernsynet, sier Randi Størdal Lund.

Hun påpeker også at det er flere røykere i denne gruppen.

Problemer på jobbmarkedet

Arbeidsmedisineren advarer mot at overvektige vil få stadig større problemer på arbeidsmarkedet, både når det gjelder å få jobb og bli værende.

Det skyldes både helseproblemer, stigmatisering av overvektige og lav selvfølelse. Siden utdanningsnivået også er generelt lavere blant de aller tyngste, er de særlig utsatt for å falle ut av arbeidslivet.

"
Powered by Labrador CMS