renholder-colourbox626830

Kan bli regionale verne­ombud i renholds­bransjen

NHO service er positive til for­slaget om en ordning med regionale verne­ombud i renholds­bransjen, og en god­kjennings­ordning for renholds­bedrifter.

Publisert

Bygg- og anleggs­bransjen har lenge hatt en slik ordning. Hensikten med regionale verneombud er å bidra til at sikkerhets-, helse og arbeids­miljøforhold­ene er i samsvar med arbeids­miljø­loven med tilhørende for­skrifter, melder nett­utgaven av Renholdsnytt.

Verneombud i renholdsbransjen

Norsk Arbeidsmandsforbund har lenge frontet en likende ordning for renholds­bransjen. I siste utgave av nyhetsbrevet til NHO service (tidligere SBL) stiller de seg positive til at slik ordning opprettes også for renholdere.

Ifølge en undersøkelse som Econ har utført viser det seg at jobben som verne­ombudene gjør i bygg og anleggsbransjen er effekt på bedringen av HMS, og fore­byggingen av ulykker og skader.

NHO Service fattet vedtak

NHO Service og NAF har lenge vært i dialog om denne saken, men er uenige om hva en slik ordning skal innebære av ansvars­områder og hvordan det skal organiseres. Under årsmøte til NHO Service ble det fattet vedtak om at de er villige til å vurdere tiltaket om regionale verne­ombud.

Men skal man ha en slik ordning i renholds­bransjen er det viktig at de har et mandat som er tilpasset problemene bransjen har. Et poeng de legger frem er at verne­ombudene må ha mandat til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår.

De påpeker samtidig at arbeidsmiljø­forskriftene er lite til­passet problem­stillingene i service­bransjen og er laget for industrien.

De mener også at et regionalt verneombud må være ansatt i en uavhengig organisasjon.

Minstelønn i renholdsbransjen

NHO Service går også inn for en minstelønn i bransjen som skal ligge på minste­lønn i tariffavtalen. De legger også vekt på at en må ha tiltak som inne­bærer en mye mer systematisk opp­læring av ren­holdere.

Undersøkelser de har Econ har gjort i renholds­bransjen viser at både arbeids­giver og arbeids­takersiden mener at bransjen er preget av useriøse aktører.

For lett å starte renholdsbedrift

Det er svært lett å starte sin egen bedrift, og det er en bransje som til dels er preget av snusk, mange unndrar å betale skatter og avgifter og HMS-arbeid tas svært ofte ikke på alvor.

Useriøse aktører i bransjen skaper manglende kvalitet på arbeid og på arbeids­forhold.

Krav til helse, miljø og sikkerhet tas ikke alvorlig og det er manglende lønns og arbeids­avtaler. Mange ansetter nærmest folk "rett fra gata", skriver NHO Service.

Mangler opplæring i renholdsfaget

Rapporten viser også til at personalet mangler opplæring i renholdsfaget, og det er vanskelig å rekruttere ansatte til verneombud. Det er også slik at de fleste ren­holderne i landet fortsatt arbeider alene, og har sjelden kontakt med kollegaer og ledere ifølge NAF. Og fortsatt så blir meste­parten av renholdet utført utenfor på morgen­kvisten eller om kvelden.

Felles godkjenningsordning innen renhold

NHO Service viser til at det er opprettet en godkjennings­ordning i vakt­bransjen, og at det jobbes med å få en god­kjennings­ordning i forhold til bemannings­bedrifter og mener det må være mulig å kunne få til dette også i renholds­bransjen.

Mer om dette finner du i Servicebrevet til NHO service.
Hele rapporten fra Econ kan du lese her, se side 60 for det som står om utfordringer i renholdsbransjen
"
Powered by Labrador CMS