Sykefravær

Fast jobb fremmer psykisk helse

Arbeidstakere som er midlertidig ansatt, har større risiko for psykisk sykdom og yrkesskader enn fast ansatte. Det blir slått fast i en forskningsrapport fra Finland, skriver ledernett.no.

Publisert

Det finske arbeidsmiljøinstituttet har gått gjennom 27 ulike vitenskapelige studier for å lete etter sammenhenger mellom ansettelsesforhold og psykisk helse blant arbeidstakere, skriver LO-aktuelt.

Les også: Ledere har lite kunnskap om psykisk helse

Konklusjonen fra Finland er klar: Ikke bare har midlertidig ansatte større risiko for psykisk sykdom, men de er også mer utsatte for yrkesskader.

Midlertidig ansatte har dessuten lavere sykefravær enn de faste.

" Gjenspeiler usikkerhetenAt midlertidig ansatte har flere psykiske plager enn de faste arbeidstakerne, kan gjenspeile graden av usikkerhet i jobbsituasjonen, tror overlege Knut Skyberg ved det norske Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Skyberg var med på å utarbeide STAMIs rapport "Arbeidsforhold av betydning for helse" høsten 2004.

" Trenger mer forskningHelserisikoen i forhold til midlertidig ansettelse avhenger av hvor stabil den midlertidige ansettelsen er og hvor mange som er arbeidsledige og midlertidig ansatte i landet.

Det kan også være helseforskjeller mellom midlertidig ansatte og fast ansatte i utgangspunktet. Finnene understreker derfor, ifølge STAMI, at de trengs mer forskning for å finne ut hvilke mekanismer som ligger bak de helseeffektene man ser av midlertidige ansettelser.

Mindre erfaring - dårligere opplæringNår det gjelder midlertidig ansattes økte risiko for yrkesskader, blir det forklart med at de både er mindre erfarne og at de får mindre opplæring i sikkerhet på arbeidsplassen enn de fast ansatte.

At midlertidig ansatte har lavere sykefravær, blir forklart med frykten for å miste jobben.

- Midlertidig ansatte ser ut til å gå på jobb selv om de er syke i større grad enn fast ansatte. Grunnen er nok at de er redde for å miste jobben. Sykefravær er altså en dårlig indikator for sykelighet, sier overlege Knut Skyberg, ifølge STAMIs nettsider.

(ledernett.no)

Les også: Lavt sykefravær i vekstbedrifter

Les også: Vikar-oppfølging gir mindre svinn

"
Powered by Labrador CMS