Årets seniorinitiativ 2007

Årets seniorinitiativ

Finansminister Kristin Halvorsen har på vegne av Senter for seniorpolitikk (SSP) delt ut prisen for Årets seniorinitiativ 2007 til Det Norske Veritas DNV Maritime og Lillesand Produkter.

Publisert

Prisen deles hvert år ut til virksomheter som bidrar til å fremme seniorenes stilling i arbeidslivet. Ved valg av kandidater til årets pris har Senter for seniorpolitikk (SSP) rettet oppmerksomheten mot virksomheter som ser verdien av seniorer, og som går fra ord til handling, heter det i en pressemelding.

Gir seniorer muligheter

Det Norske Veritas DNV Maritime har tatt aktive skritt for å tiltrekke seg medarbeidere som har levd en stund, mens den andre virksomheten, Lillesand Produkter, arbeider aktivt for å inkludere eldre mennesker i arbeidslivet. Begge virksomhetene bidrar på en god måte til et inkluderende arbeidsliv der mennesker gis muligheter.

Har fått minst 100 nye seniorer i jobb

- Attføringsbedriften Lillesand Produkter AS har gjennom sitt pionerprosjekt bidratt til at minst 100 nye seniorer nå er i jobb, heter det i en uttalelse fra Attføringsbedriftene i NHO Service. Motivasjonen er å bidra overfor hvert enkelt individ, men de samfunnsøkonomiske ringvirkningene er meget store. Hvis vi gjennom en nasjonal satsning bare greier å skaffe 6000 nye seniorer jobb, og de beholder jobben i fem år, gir dette en samfunnsøkonomisk gevinst på 6 milliarder kroner, direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO Service. Leikvoll opplyser for øvrig at bransjen vil drøfte disse mulighetene med regjeringen, sammen med Senter for Seniorpolitikk. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS