Mobbing-Colourbox
Mobbing-Colourbox

Forskning om mobbing i arbeidslivet

I vår la Bergen Bullying Research Group, frem en undersøkelse om mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv. Undersøkelsen viser at 4,5 prosent av norske arbeidstakere føler seg mobbet på jobben.

Publisert

Dette er et relativt lavt tall, også i sammenligning med flere andre land. Det er likevel grunn til å ta resultatene alvorlig, melder HSH sine nettsider (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon). Psykososiale arbeidsmiljøetUndersøkelsen konkluderer at forekomsten av mobbing er nært knyttet sammen med det psykososiale arbeidsmiljøet.

Etter HSH sin oppfatning er viktig å ha forutsigbare rutiner for håndtering av konflikter, og at det jobbes forebyggende for et godt arbeidsmiljø.Undersøkelsen kan leses i sin helhet her.Gode råd om forebygging og håndtering av konflikter og mobbing, finner du blant annet på Arbeidstilsynets prosjekt "Jobbing uten mobbing" sine nettsider.

"
Powered by Labrador CMS