Telefon cb558187

Grønn og frisk

Grønne plan­ter og ele­men­ter av natur gir et sunnere arbeids­miljø, viser ny norsk studie. Det er også en tendens til redu­sert syke­fra­vær og økt pro­duk­ti­vi­tet på arbeids­plasser med mye grønt, ifølge forsker Tina Bringslimark.

Publisert

Bringslimark har stu­dert visu­ell på­virk­ning fra natur og plante­vekst på vanlige kontor­ansatte.

Tre ulike typer kontor­miljøer og ialt 385 arbeids­plasser ble under­søkt i hennes doktor­grads­studium ved Uni­ver­si­te­tet for miljø- og bio­viten­skap på Ås.

Re­sul­ta­tet er at plan­ter gir po­si­ti­ve ef­fek­ter i form av re­du­sert sy­ke­fra­vær og økt pro­duk­ti­vi­tet.

I sin forskning har Bringslimark undersøkt psykologiske effekter av planter i ulike innemiljøer, bl.a. hvordan bruk av planter i kontormiljø eventuelt påvirker stress, sykefravær og produktivitet - vurdert etter alder, kjønn og kvaliteten på arbeidsmiljøet.

Forskeren har også sett på andre effekter av planter i innemiljø, deriblant at plantene gir folk bedre humør og redusert stressnivå

Les mer hos Dagbladet og UMB.

"
Powered by Labrador CMS