Sykefravær

Ni av ti villige til å jobbe ved sykdom

Ni av ti norske arbeidstakere mener de kunne vært på jobb i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver hadde tilrettelagt arbeidet for dem.

Publisert

Dette er blant det som kommer fram i en ny undersøkelse om holdninger til sykefravær i de fem nordiske landene, skriver Unio på sitt nettsted. - Det er interessant at så mange mener de kan arbeide i en sykdomsperiode hvis de får arbeidet tilrettelagt, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Sammenheng med IA-avtalen

At norske arbeidstakere skårer høyest på dette spørsmålet, mener han kan henge sammen med IA-avtalen. - I Norge har vi i flere år hatt oppmerksomhet på at det ofte er mulig å være i arbeid til tross for helseplager, sier han.

Tilretteleggingsplikt

Også andre undersøkelser viser at både arbeidsgiver og arbeidstaker mener de selv kunne gjort mer for å unngå langvarig fravær. - Det viser hvor viktig det er å snakke sammen for å finne gode løsninger som gjør det mulig å være i arbeid på tross av sykdom. Lovendringer fra 1. mars i år forsterker arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, og NAV kan være en støttespiller i dette arbeidet. Sykefraværsutvalgets tiltak i Raskere tilbake gir også muligheter til å korte ned lengden på sykefravær, sier Saglie.

Holder ikke med søvnmangel

Undersøkelsen, som baserer seg på telefonintervjuer med 1000 personer i hvert av de nordiske landene, viser også at norske arbeidstakere har et relativt nøkternt syn på når det er akseptabelt å sykmelde seg. Svært få synes for mye drikking kvelden før eller søvnmangel er akseptable årsaker. Les mer på NAVs hjemmeside. (Unio)

"
Powered by Labrador CMS