1. januar 2008 innføres id-kort på alle bygge- og anleggsplasser i Norge.

Nå kommer id-kortet i byggbransjen

Det har lenge vært på tale å innføre id-kort i byggbransjen. Første gang myndighetene annonserte at ordningen skulle komme, var 1. januar 2006.

Publisert

Nå ser det ut til at myndighetene mener alvor, og varsler en innføring 1. januar 2008. Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, blir pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id-kort. Kravet gjelder også selvstendig næringsdrivende og utleiebedrifter.

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at ansatte har id-kort. Kortet vil gjøre det enklere å skille de useriøse fra de seriøse aktørene. Krav til synlig kort vil også lette kontrollen på byggeplassen.

Du må registrere deg

Det er et vilkår for utstedelse av id-kortet at virksomheten og arbeidstakeren på forhånd er registrert i relevante offentlige registre. Disse er:* Enhetsregisteret.* Merverdiavgiftsmanntallet.* Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.* Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). * Folkeregisteret.

Søk i god tid

Informasjon om hvilke registre den enkelte virksomhet eller arbeidstaker har registreringsplikt til, får du ved å henvende deg til det enkelte register. Ettersom det kan ta noe tid før du er korrekt registrert, er det viktig at søkere registrerer seg i god tid før søknad om id-kort sendes.Kortutstedelsen utføres av Norsik AS på vegne av myndighetene. De har opprettet en egen servicetelefon for id-kort i bygge- og anleggsnæringen med nummer: 815 17 022, og nettsiden: www.byggekort.no. " Arbeidstilsynets svartjeneste 815 48 222 svarer på spørsmål om forskriften.For ytterligere informasjon, se Arbeidstilsynets faktaside: http://www.arbeidstilsynet.no/byggekort" eller besøk Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Hagegata 28 på Tøyen i Oslo. Id-kort kan du bestille fra 2. januar, opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS