Rullestolbruker

Langt igjen til arbeid for alle

Samtidig som arbeidslivet skriker etter arbeidskraft, viser en rapport utarbeidet av Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne at det fortsatt er stort sprik mellom målet om et samfunn for alle og funksjonshemmedes hverdag.

Publisert

- Det er langt igjen før personer med nedsatt funksjonsevne har samme mulighet som andre for å delta i samfunnet som fullverdige borgere, sier dokumentasjonssenterets direktør Britta Nilsson. 4. desember ble Statusrapport-07 - Samfunnsutviklingen for personer med nedsatt funksjonsevne overrakt Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.Rapporten dokumenterer fra områdene arbeidsliv, transport, IKT, helse- og sosial, opplæring og utdanning, kultur- og fritid, bolig, økonomiske levekår, bygninger og uterom og borgerrollen.

Færre funksjonshemmede i arbeidslivet

Rapporten viser blant annet at sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede var på 45,3 prosent i andre kvartal 2007, nesten 30 prosentpoeng lavere enn i den yrkesaktive befolkningen som helhet. Rapporten forteller videre at 90 prosent av befolkningen, og 83 prosent av norske ledere, mener at det trengs langt flere tiltak for å gi funksjonshemmede de samme muligheter i arbeidslivet som andre.

Færre funksjonshemmede reiser

Personer som har oppgitt varige helsemessige problemer som gjør det vanskelig å reise, foretar omkring 25 prosent færre daglige reiser enn befolkningen totalt. Hele 80 prosent av befolkningen regner det som diskriminering at noen bevegelseshemmede ikke kan bruke offentlig transport uten hjelp til å komme på og av transportmidlet.

Færre bruker pc og internett

Synshemmede, trygdede og andre bruker IKT (pc og internett) i mindre grad enn andre. Mens 95 prosent av befolkningen under 50 år bruker IKT, er det 75 prosent av trygdede og 37 prosent av synshemmede uten arbeid som har tilgang til pc hjemme. Konsekvensen er at de siste gruppene får mindre informasjon enn andre, og blir i mange sammenhenger sosialt ekskludert.

Fjern fysiske hindringer

Folk flest gir tilslutning til å bruke omfattende virkemidler for å fjerne fysiske hindringer.73 prosent mener det bør innføres klare tidsfrister for utbedringer av bygninger som ikke er tilgjengelige.Les mer om resultatene i Statusrapport 07.

"
Powered by Labrador CMS