Fleximark midtskille S

Lettmontert midtskille kan redde liv i trafikken

Opp­merk­som­heten rundt møte­ulykker i trafikken, ofte med fatale konse­kven­ser, har økt de siste årene. Et norsk firma er i gang med å produsere et et fleks­ibelt midt­skille­merke for veier.

Publisert

Den Moelv-baserte bedriften Mjøsplast har spesialisert seg på støping av produkter i plast­materialet polyuretan. Ett av disse produktene er et fleksibelt midt­skille­merke for veier, kalt Fleximark.

Det spesielle med Fleximark er at merket utgjør en visuell og fysisk hindring i veien, samtidig som midtskillene kan forseres i en nødssituasjon, for eksempel for utrykningskjøretøy, uten at merkene blir ødelagte og må skiftes ut etterpå.

Etter å ha blitt overkjørt retter Fleximark seg opp igjen av seg selv. Kjøretøyet som kjører over Fleximark vil normalt ikke bli skadet.

Fleximark er blant annet montert i tilknytning til bomstasjonen på RV 4 ved Raufoss. Foto: Mjøsplast AS

Testet i tett trafikk

Testing har vist at produktet har tålt gjentatte påkjøringer i høy hastighet, og materialet tåler sterk kulde og varme. Materialet i Fleximark har en styrke og levetid som langt overgår sammenlignbare materialer, for eksempel gummi.

Billig alternativ

Mjøsplast mener at Fleximark er kostnadseffektiv trafikk­sikring. Sikring av midt­linjer med Fleximark koster en brøk­del av alternative sikrings­metoder pr. løpe­meter vei.

Selskapet ser derfor på Fleximark som et reelt alternativ til ”hardere” fysiske skiller som midtrekkverk i stål eller betong.

På grunn av den lave prisen mener de at Fleximark også kan brukes som mer midlertidig sikring i påvente av utvidelse og annen utbedring av veier.

Også egnet i tuneller

Med sin utforming kan Fleximark også benyttes til andre formål enn å skille møtende trafikk.

Mulige eksempler på dette er sidemarkering i tunneler (i tillegg til midtmarkering), markering av fartshumper, markering av av- og påkjøringsfelt og ekstra markering der de gule og hvite stripene i veien ikke respekteres.

Les mer: Ny Teknikk

"
Powered by Labrador CMS