ToreBjornIsaksen2

Ikke bli pensjonist ennå!

Mangel på arbeidskraft gjør at flere bedrifter tar grep for å utnytte den arbeidskraften de allerede har. ABB i Skien er blant dem som tilrettelegger for at de eldste skal bli værende i jobb lengst mulig. Nå beredes grunnen for en mer helhetlig seniorpolitikk i hele konsernet.

Publisert

- Det er morsomt å være tilbake i jobb, sier Tore Bjørn Isaksen som fyller 69 år i år.

– Det er fint at det blir tilrettelagt for oss gamlingene!

Norske industribedrifter hadde i 2006 behov for nærmere 9000 flere medarbeidere enn hva de faktisk hadde tilgang på, melder nettstedet Norsk Industri, som organiserer bedriftene.

- Behov forandres over tid, forklarer Kari Wold-Hansen, personalsjef for ABB Kraftprodukter i Skien.

- For noen år siden var vi vitne til nedbemanninger og det ble sagt at de eldre måtte gå av for å gi plass til de unge. Så ble det stillstand, før vi nå ser en omveltning den andre veien. Arbeidsledigheten er lav og de unge alderskullene er blitt mindre.

Verdifull kompetanse

- De eldre representerer lang erfaring, høy kompetanse, lavt sykefravær og smittende positivt humør, sier Wold-Hansen. - Vi må være mye mer villig til å holde på den eldste delen av arbeidsstokken. Det er plass til dere, sier jeg til de som tror det ikke lenger er plass for dem.

Det jobber 300 mennesker ved ABB Kraftprodukter i Skien, av disse er 111 over 50 år. Bedriften har 17 medarbeidere over 62 år. – Det har vært vanlig å gå av ved fylte 62, men de siste par årene har det blitt mye mer vanlig å diskutere det å kunne fortsette, forteller Wold-Hansen. Av de som i fjor fylte 62 år valgte fem personer å fortsette for fullt, to personer gikk inn i en deltidsløsning, kun én valgte å avslutte arbeidslivet.

Arne Jensen (63) og Stine F. Espeland (26) jobber side om side.

- Har snart jobbet i ABB i to år, og jeg trives veldig bra, sier Espeland.

– Jeg har lært veldig mye av de eldre her – alle er så koselige!

Grunnlag for helhetlig seniorpolitikk

Selskapet har ingen bestemt policy når det gjelder seniorpolitikk, men temaet har kommet sterkere på dagsorden. ABB har mer enn 2000 ansatte i Norge. I Skien tester man ut forskjellige typer tilrettelegging, det vil danne grunnlaget for en mer helhetlig seniorpolitikk for hele konsernet.

- Vi ønsker å tilrettelegge så langt det lar seg gjøre, forklarer Wold-Hansen.

- Vi tar opp temaet i samtaler med den enkelte. De som har fått tilpasninger er klar over at ordningen skal revideres etter ett år. Dette er noen av virkemidlene som er i bruk ved ABB i Skien:

* Mulighet til kun å jobbe dagskift

* Delt AFP og jobb. Man jobber for eksempel bare tre dager i uken.

* Bedre arbeidsforhold med bedre lys og utstyr

* Det gis anledning til å bare gjøre arbeidsoppgaver som ikke har de høyeste effektiviseringskravene sett i forhold til den øvrige linjeproduksjonen

Kari Wold-Hansen.

Frisk og rask

- Jeg har ikke fylt ut et eneste sykemeldingsskjema, sier Tore Bjørn Isaksen på snart 69 år. Han ble pensjonist som 62-åring, men etter fem år er han tilbake i jobb.

– Jeg har et aktivt liv også utenfor jobben, men jeg fikk spørsmål om å komme tilbake for de trengte kompetansen min, så her er jeg. Nå er han ansatt i YIT som gjør en rekke servicetjenester i ABB. - Vi prøver å være tydeligere i alle diskusjoner om at vi ikke ser noen grunn til at de som er 62 skal gå av, sier Wold-Hansen.

- Det er ingen grunn til at de ikke skal kunne stå mer i jobb om de ønsker det. De som er over 62 her har en veldig positiv innstilling til jobben, de har lyst å gå på jobb – de har aktivt valgt det. Ingen er mer solstråle enn Tore Bjørn Isaksen på snart 69 år. Han er veldig mye verdt for arbeidsmiljøet vårt!

Les mer: Norsk Industri

"
Powered by Labrador CMS