Oljebransjen

Sliter med søvnproblemer

Nattarbeid påfører offshorepersonell søvnproblemer og gjør dem til storforbrukere av sovemidler.

Publisert

Hver femte av de eldste oljearbeiderne offshore bruker sovemidler, viser en undersøkelse gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Svært mange tyr til preparatet melatonin som er på resept i Norge og i fritt salg i andre land. Lysbehandling er også brukt som hjelp til å lette den kritiske overgangen fra nattskift ute til friperiode på land.

En tredel jobber natt

En spørreundersøkelse blant 600 Hydro- og Statoil-ansatte avdekker ifølge fagforbundet Lederne at nattarbeid på plattform hindrer folk i å føle seg uthvilte, og utgjør en sikkerhetsrisiko. Problemene forplanter seg også til familielivet.Rundt en tredel av i alt 20 000 ansatte på norsk sokkel arbeider natt. Bruken av nattskift og type nattskift har lenge vært konflikttema mellom oljeselskap og ansatte.

Lite forskning på langtidseffekter

Fagforbundet Lederne legger fram en rapport med urovekkende og oppsiktsvekkende opplysninger om konsekvenser av nattskiftarbeid på sokkelen. Oljeindustriens Landsforening (OLF) viser på sin side til at det ikke er dokumentert høy ulykkesrisiko ved nattarbeid offshore.- Det er forholdsvis lite nattarbeid på sokkelen. Ifølge ulykkesstatistikken er det ingen økt risiko ved å arbeide natt. Problemet er at det er lite forskning på langtidseffekter av å arbeide natt og i rotasjon på norsk sokkel, sier Kjetil Hjertvik, kommunikasjonsrådgiver i OLF.- Den høye aktiviteten gjør at selskapene prøver å overføre flere oppgaver til natt. Vi får nå inn meldinger om selskap som ikke overholder kompromisset om valgfrihet når det gjelder arbeidsrotasjon. Og Statoil fører an, sier Terje Nustad, leder i fagforbundet SAFE, tidligere OFS.

Nattarbeid har konsekvenser

- Forutsetningen for å drive på sokkelen er helkontinuerlig drift. Samtidig arbeider selskapene for å holde nattarbeid på et minimum, sier Kjetil Hjertvik i OLF.- Alle erkjenner at det har visse helseeffekter å arbeide om natten, enten det er på sokkelen eller på land. Men kunnskapsgrunnlaget er lite når det gjelder langtidseffekter. For å forebygge ulykker er industrien blitt flinkere til å planlegge nattarbeid. De siste årene har ulykkestallene gått ned, mest på natt, sier Hjertvik.

Større risiko

Medisinprofessor Bjørn Bjorvatn, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer i Bergen, er godt kjent med at oljearbeidere sliter med søvn- og trøtthetsproblemer.- Det er ingen tvil om at en del fungerer dårlig på arbeid om natten, og at risikoen for å gjøre feil dermed øker. Men å dokumentere en slik økt risiko er vanskelig, sier Bjorvatn til Bergens Tidende.Bjorvatn gjennomfører og har gjennomført flere undersøkelser omkring nattarbeid på oljeinstallasjonene. Han understreker at slett ikke alle som arbeider nattskift på sokkelen, er plaget av det. Tvert imot er majoriteten godt fornøyd med ordningen.

(Bergens Tidende)

Powered by Labrador CMS