Dansk røykelov 2

Røykeloven trer i kraft i Danmark

Den 15. august trer loven om røykfrie miljøer i kraft i Danmark. Heretter kan du som hovedregel ikke røyke innendørs på danske arbeidsplasser.

Publisert

Men loven inneholder visse unntak. Arbeidsplassen kan beslutte at ansatte kan røyke i rom der det kun arbeider en person om gangen, for eksempel i førerkabiner. Dessuten kan det innrettes spesielle røykerom eller røykekabinetter.

Arbeidsgivers ansvar at røykeloven følges

Arbeidsgiver har ansvaret for at de ansatte overholder reglene. Røykepolitikken på en arbeidsplass skal utformes skriftlig, og alle på arbeidsplassen skal ha klar beskjed om det kan røykes der og i så fall hvor dette er lov. Konsekvensene av overtredelser skal også fremgå klart.

Arbeidstilsynet passer på at loven etterleves

Det er det danske Arbeidstilsynet som skal passe på at de nye reglene etterleves. I perioden fram til 1. januar 2008 farer myndighetene fram med lempe, og nøyer seg med å gi veiledning. Etter nyttår vil det komme påbud dersom reglene ikke etterleves. Spesielt interesserte kan finne hele lovteksten på www.at.dk.(Elektrikeren)

"
Powered by Labrador CMS