Arbeidsmiljøprisen 2007

Pris for beste arbeidsmiljø

Hjemmetjenesten i Sortland har fått den norske Arbeidsmiljøprisen for 2007. Avdelingen fikk prisen fordi tjenesten er forbedret, samtidig som sykefraværet har gått ned fra 26 til fem prosent.

Publisert

Prisen har vært delt ut av Arbeidsmiljøsenteret hvert år siden 1961. De som står bak prisen, er If skadeforsikring, Arbeidsmiljøsenteret, Arbeidstilsynet og Vernepersonalets samarbeidsforum. Prisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljø. Det er viktig at resultatene og erfaringene er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre. - Jeg er glad for å kunne dele ut årets pris til hjemmetjenesten i Sortland kommune, i skarp konkurranse med alle landets bedrifter, sa direktør i Arbeidsmiljøsenteret, Paul Nordberg, i forbindelse med prisutdelingen.

Oppsiktsvekkende resultater

Han begrunnet tildelingen med følgende:- Hjemmetjenesten i Sortland har foretatt systematiske arbeidsplassvurderinger i hjemmene til brukerne. Dette har vært med på å redusere arbeidsbelastningen for de ansatte. Tjenesten har også besluttet at den ikke skal gå inn på steder der det er fare for å skade seg.

Positivt for arbeidsmiljøet

- Det at tjenesten er samlet, har også hatt positiv virkning på arbeidsmiljøet. De har oppnådd kjempemessige resultater når det gjelder sykefraværet. Det er redusert fra 26 til fem prosent, forteller Nordberg.

Oppdaget gjennom kampanje

Det var Arbeidstilsynet i Nord-Norge som etter tilsyn foreslo hjemmetjenesten i Sortland som kandidat til prisen. Arbeidstilsynet har de fem siste årene hatt en kampanje kalt Rett hjem, som har hatt til hensikt å ivareta arbeidsmiljøet til de ansatte og brukerne i hjemmetjenesten. Det var i en slik sammenheng at Arbeidstilsynet ble kjent med det gode arbeidet hjemmetjenesten i Sortland gjør.

Powered by Labrador CMS