Trøtt på jobben

Naturlig å være trøtt på jobben

Moderate helseplager skyldes ikke nødvendigvis jobben. Det er en del av det å være menneske.

Publisert

- Det er lett å tro at moderate helseplager - som trøtthet og muskelsmerter - skyldes jobben, men slike ting er en del av det å være menneske, sier forsker Erling Svendsen ved Unifob Helse til A-magasinet.

Vanlige helseplager

- Det er vanlig med slike helseplager, også blant dem som er fornøyd med jobben. I løpet av de siste 30 døgn vil for eksempel halvparten av arbeidstakerne ha opplevd trøtthet, sier Svendsen.

Skyldes ikke dårlige arbeidsvaner

- Disse plagene er heller ikke spesielle for vårt samfunn eller vår tid, ifølge forskningen vi har gjort ved Unifob Helse. Mine kolleger har undersøkt folk som nærmest lever på steinaldervis i jungelen på Filippinene og primitive afrikanske masaisamfunn, og i disse samfunnene var det for eksempel enda større forekomst av trøtthet enn her.

Ikke sykeliggjør naturlige tilstander

Svendsen sier til A-magasinet at han håper dette kan berolige folk, og hindre at naturlige tilstander blir sykeliggjort. Han forteller videre om en organisasjon som opererte med nulltoleranse for trøtthet som del av sin HMS-politikk. Dette er ikke mulig å gjennomføre, mener forskeren. Da er budskapet at du sykeliggjør trøtthet. Det får folk til å tro at om de går rundt og kjenner seg trøtte, så er det noe galt. Hans poeng er at slik bør det slett ikke være. Bekymringen i seg selv - at du er redd for hva jobben gjør med deg og at noe kan være galt med kroppen - kan forsterke plagene. (A-magasinet)

Powered by Labrador CMS