Sint-sjef-illustrasjon

Hver tredje sjef tåler ikke kritikk

Glem myten om det humane norske arbeidslivet. En av tre ledere tåler ikke kritiske spørsmål.

Publisert

Statistisk Sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø viser nemlig at 32 prosent av arbeidstakerne møter uvilje hos sjefen hvis de kommer med kritiske spørsmål eller bemerkninger.

Ulikheter Siden de fleste forholder seg til én leder, betyr dette at hver tredje sjef takler dårlig å få kritikk. Undersøkelsen avdekker klare forskjeller mellom type virksomhet og mellom ulike bransjer.

Mest gruff er det i store og mellomstore bedrifter samt offentlig forvaltning. Der melder 26 prosent av de ansatte at deres nærmeste leder reagerer negativt på kritikk. I små bedrifter er andelen kun 17 prosent.

Verst i skolen Minst mottakelige for kritikk er ledere i en av de mest likhetspregede sektorene i norsk arbeidsliv, nemlig skolesektoren.

I undervisningssektoren sier hele 38 prosent av ansatte med minimum fire års utdanning at lederne møter kritikk med uvilje. Mest mottakelige for kritikk er ledere i kundeservicebransjer. Der sier bare 21 prosent av de spurte at lederne møter kritikk med uvilje.

Blant sivilingeniører og realister er andelen 28 prosent, som er lavere enn gjennomsnittet. Blant ingeniører sier flere - nemlig 35 prosent - det samme.

Ragnhild Kvålshaugen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, forsker på norske ledere. Hun sier at tilbakemeldinger er mangelvare i norsk arbeidsliv.

Ingen tillit

- Vi er dårlig på å gi tilbakemeldinger i dette landet. Dette er noe både arbeidstakere og ansatte savner. Grunnen til at det er slik, er nok at det ofte ikke eksisterer et tillitsforhold mellom aktørene. Vi stoler ikke på hverandre, og mistenker ofte at kritikk er del av et spill om makt. Et slikt tillitsforhold er en forutsetning for at man kan tåle negative tilbakemeldinger, sier hun.

Hun mener det sier en del om norsk arbeidsliv anno 2007.

- Det har nok en del med tid å gjøre. Det økende tempoet i arbeidslivet gjør at vi sjelden har tid til å bli kjent med hverandre. Når dagene er hektiske, kan det nok hende at tilbakemeldinger ikke alltid er like velformulerte. Da kommer piggene raskt ut. Samtidig vil jeg tro at vi er bedre til å gi og motta kritikk her i landet enn i andre land, sier Kvålshaugen.

Savner konstruktiv tilbakemelding SSB-undersøkelsen viser også at en av fire ansatte savner konstruktive tilbakemeldinger fra sjefen. 27 prosent sier at de sjelden eller aldri får tilbakemeldinger på eget arbeid.

Kilde: TU

Powered by Labrador CMS