Sjef cb610231

Hører ikke fra sjefen

To av fem norske arbeid­stakere sier at de sjelden eller aldri får tilbake­melding fra nærmeste leder om hvor­dan de gjør jobben sin.

Publisert

En undersøkelse av Statens arbeidsmiljøinstitutt tyder på at lederen har en viktigere sosial enn faglig rolle for svært mange. Fire av fem sier at de opplever ganske stor grad av sosial støtte fra lederen, mens to av fem sier at de sjelden eller aldri får tilbakemelding fra nærmeste leder om hvordan de faktisk gjør jobben sin.

Forholdet til kolleger er imidlertid også viktig. Ni av ti opplever at dette er et sted å gå for å få sosial støtte.

Analysen fra Stami viser at de fleste arbeidstakere opplever et godt samsvar mellom kravene som jobben stiller og den kompetansen de har å bidra med. Flertallet opplever også at arbeidsbelastningene i jobben er passe store.

Et mindretall skiller seg tydelig ut på spørsmål som angår psykososialt arbeidsmiljø, nemlig yrkesgrupper som må forholde seg til kunder, klienter eller elever. Mer enn halvparten av disse opplever at de blir styrt av kundenes krav, og nesten hver fjerde opplever å ha et dårlig forhold til dem.

Kilde: Personal og Ledelse

"
Powered by Labrador CMS