helsesektor
helsesektor

Helseyrkene farligst

Arbeidstilsynets skadestatistikk viser at det slett ikke er i røffe utendørsbransjer skadene er flest.

Publisert

Antallet som blir skadet på jobb i helse- og sosialsektoren er

nesten dobbelt så høyt som i bygg- og anleggsbransjen.

I 2005 registrerte Arbeidstilsynet hele 5 828 skader innen helse- og sosialsektoren.

Utsatt for vold

Påført voldsskade, fall og kategorien 'annet' står for størstedelen av skadene, viser tallene.

- 'Annet' innebærer nok i stor grad belastningsskader som følge av tunge løft og andre belastende arbeidsstillinger, sier Ann Solberg Røv, seniorrådgiver i Direktoratet for arbeidstilsynet, til Teknisk Ukeblad.

Andreplass på lista over de farligste yrkene er bygg- og anleggsbransjen. Her viser statistikken 3 044 skader. Hoveddelen av skadene skyldes støt/treff av gjenstand og fall.

Få skader i fjøsene

Ansatte i undervisningssektoren meldte overraskende nok om nesten like mange skader som ansatte i byggenæringen. Innen undervisning ble det loggført 2 674 skader. Her utgjør fall og 'annet' majoriteten av skadene.

I røffe utendørsnæringer som jordbruk og skogbruk var det færrest skader. Der ble det bare registrert 356 skader.

Skadetallene

Sektor

Antall registrerte skader
Helse og sosialtjenester 5 828
Bygg og anlegg 3 044
Undervisning 2 674
Offentlig forvaltning 2 130
Transport og kommunikasjon 2 033
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater 1 702
Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 1 445
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 956
Produksjon av maskiner og utstyr 438
Hotell- og restaurantvirksomhet 369
Jordbruk og skogbruk 356
Powered by Labrador CMS