Pillemisbruker_cb942873

Har ingen ruspolitikk

Hver tiende store virksom­het har hatt ulykker, under­slag og økonomiske tap som følge av rus­middel­bruk blant ansatte. Likevel har 58 prosent av virksom­hetene i privat sektor ingen rus­middel­politikk, viser en under­søkelse blant 2500 bedrifter.

Publisert

Rusmisbruk ser ut til å være et ikke-tema i mange bedrifter, selv om rus utgjør en trussel mot så vel virksomheten som arbeidsmiljøet.

Nå kommer Næringslivets Sikkerhetsråd ut med en veileder for virksomheter som vil ta tak i rusproblemer på arbeidsplassen. Veilederen er laget i samarbeid med Marit Skogstad, overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

– Veilederen er en praktisk håndbok til bruk blant ledere, ansatte, samt helse- og verne­personell. Den bør danne grunnlag for diskusjon og utforming av en rusmiddel­politikk på arbeids­plassen, sier hun.

Veilederen gir råd om håndtering av rusmiddel­problemer, eksempler på bedrifters rusmiddel­politikk, råd om testing og prøve­taking, samt hjelp til å beholde arbeids­takerne – og å bli kvitt rus­problemene.

Les mer: LO og Næringslivets Sikkerhetsråd

"
Powered by Labrador CMS