Synergi-ansatte-(HAA)

Bedriftshelsetjeneste som også satser på livsstil

- Konseptet er å være ute hos kunden. Der skjer all aktivitet, og det skaper nærhet og kjennskap til arbeidsmiljøet. Vi har tro på at livsstil hører med i arbeidslivshelsespørsmålet.

Publisert

Dette forteller Anne Marie Besseberg som er daglig leder av Synergi Helse.- I tillegg til lovpålagt bedriftshelsetjeneste, tilbyr vi tiltak innen livsstil. Vi tilbyr individrettede helsetiltak med forebyggende og rehabiliterende formål. De som benytter vårt bedriftshelsekonsept ønsker å påvirke og tilrettelegge for sunne arbeids- og livsstilsvaner hos ansatte.Formålet er å øke trivsel, arbeidsevne samt forebygge sykdom. Vi mener bedriftene er en viktig arena for å motivere til gode arbeids- og livsstilsvaner, forteller Besseberg. Kombinerer lov og livAnne Marie sier det er lettere å følge hele mennesket ved at de er aktivt til stede ute hos kunden.- Vi kan vurdere arbeidsbelastning, ergonomiske forhold, den enkeltes helsestatus samt komme raskt i gang med tiltak. Vi føler vi gjør noe nytt ved at vi kombinerer lovpålagte bedriftshelsetjenester med individrettede helse- og livsstilstiltak. Vi har samlet tverrfaglig kompetanse slik at vi kan jobbe bredt og være spesifikke, sier hun.Ikke lovpålagt

Livsstilstiltak er ikke lovpålagte tjenester, men arbeidsmiljøloven åpner for dette. Det er flott at AML §3.4 understreker at arbeidsgiver skal vurdere tiltak innen fysisk aktivitet som en del av det systematiske HMS-arbeidet, sier Besseberg.Kontraktene til Synergi Helse er delt opp i BHT og livsstilstiltak, og Anne Marie er veldig opptatt av å ha klare skiller.- Det er ønskelig å gjennomføre tiltak innen livsstil som en del av HMS-arbeidet da dette styrer metodikken og gjennomføringen. Både ansatte og ledelse blir involvert, sier Besseberg. InaktivitetSynergi Helse har 74 bedrifter tilknyttet seg, og de er bedriftshelsetjeneste for to tredjedeler.I overkant av 33 prosent av voksne nordmenn er inaktive, dvs. de mosjonerer eller trener sjeldnere enn én gang ukentlig (Tidsskrift for den Norske Legeforening, 2000). Det er mye som tyder på at fysisk aktivitet og fysisk form har en gunstig effekt på arbeidsmiljø og produktivitet (Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009, Sosial og Helsedirektoratet)- Dette stemmer godt med vårt materiale, sier Besseberg. - Vi vet at regelmessig fysisk aktivitet er nært knyttet til god helse og økt velvære, og det er et stort forbedringspotensial i norske bedrifter.

Varierende behov

Vi er opptatt av å møte kunden på deres arena, da dette gir oss muligheten til å skreddersy tjenesten etter den enkelte kundens behov.- Vi har kunder fra Tønsberg til Gardermoen, noe som betyr en stor logistikk. Det er viktig at våre ansatte liker å være på farten, at de liker utfordringer og variasjon, smiler Anne Marie. I august åpner de avdeling i Trondheim. Helsekontroll I tillegg til målrettede og lovpålagte helsekontroller, tilbyr Synergi Helse en livsstilshelsetest med måling av kondisjon, kostholdsprofil og tilhørende veiledning for alle ansatte.De reiser ut med tverrfaglig helsepersonale og måler bl.a. blodtrykk, kolesterol, blodsukker og kondisjon, samt foretar muskel- og skjelettundersøkelser. Alle får grunnleggende informasjon om sammenheng mellom livsstil og helse og spesifikke råd om kosthold, fysisk aktivitet og god arbeidsergonomi. De som har behov for ytterligere medisinsk oppfølging, gjør dette via fastlege.

- Vi skreddersyr aktiviteten ut fra behovet hos den enkelte bedrift eller avdeling, noe eksemplet fra OSL viser, sier Anne Marie Besseberg.

"
Powered by Labrador CMS