Monica Bergin Grimstad og Johan-Martin Leikvoll. (Foto: NHO Service)

Skifter navn til Arbeid & Inkludering

I løpet av de siste årene har medlemmene i Attføringsbedriftene i NHO Service hjulpet titusenvis i jobb. Det skal bedriftene fortsette med, men foreningen skifter navn til Arbeid & Inkludering.

Publisert

Direktør Johan-Martin Leikvoll mener Arbeid & Inkludering kommuniserer bedre hva bransjen gjør.
– Dette er dekkende både for et tilbud om varig tilrettelagt arbeid i en mer skjermet setting til fagopplæring og tett oppfølging i vanlige bedrifter hvor målet er jobbmatch og ordinær jobb. Våre bedrifter har i stor grad dette doble oppdraget, sier han. Leikvoll mener det blir lettere å kommunisere de arbeids- og karriererettede tilbud bransjen tilbyr til andre enn Nav ved å løsrive seg fra attføringsbegrepet. Det gjelder for eksempel overfor kommunene og skoleverket.

Stor bredde i bransjen

– Bransjen jobber i dag aktivt med flyktninger, sosialhjelpsmottakere og elever med frafallsproblematikk. I tillegg jobber vi tett ut mot næringslivet med tjenester for sykefraværsoppfølging og rekruttering. Bredden i bransjen er stor. Arbeid og inkludering er en god fellesnevner, sier han.

Rekrutteringspartner og jobbinspirator

Daglig leder Monica Bergin Grimstad ved medlemsbedriften Avigo i Lillesand har ledet arbeidet med å finne nytt navn på bransjeforeningen. – Vi er selv en bedrift som ønsker å bli assosiert både med det å være en rekrutteringspartner for næringslivet og samtidig en bedrift hvor personer som har falt utenfor arbeidslivet kan oppleve vekst, mestring og økt selvtillit. Når vi har gjort omdømmeundersøkelser lokalt viser det seg at ordet attføring er fremmed og tidvis belastende for folk som ikke kjenner bedriften. Jeg tror det er et ord som i sin tid var både presist og riktig, men at det nå er på tide med et nytt navn på foreningen som er lett å forstå og samtidig presist om hva det dreier seg om, sier hun.

Du kan lese mer om navneskiftet på nettsidene til NHO Service.

Arbeid & Inkludering i NHO Service:

115 medlemsbedrifter over hele landet som fikk 7000 personer i jobb i 2015.

Samarbeider tett med Nav, kommuner, skoleverk m.m.

Faste kontaktpersoner for arbeidsgivere og jobbsøkere.

Stort kontaktnett for ekstern arbeidspraksis og jobb.

Tilrettelagte arbeidsplasser for personer som trenger det.

(Kilde: NHO Service)

Powered by Labrador CMS